Všeobecné podmínky

I. Úvod

Provozovatelem serverů Direto.cz a Direto.sk (dále jen Vyhledávač) je společnost Direto Porti, s.r.o., se sídlem Vrchlického sad 4, 602 00 Brno, IČ: 28330439, DIČ: CZ28330439, zapsaná v obchodním rejstříku Brno, Spisová značka C 61768 vedená u rejstříkového soudu v Brně (dále jen Provozovatel).

II. Popis služby

Provozovatel nabízí prostřednictvím Vyhledávače uživatelům možnost bezplatného vyhledávání a výběru zboží z nabídky zaregistrovaných internetových obchodů.

III. Registrace internetového obchodu

Do Vyhledávače se může zaregistrovat každá firma (dále jen Prodejce), která splňuje tyto podmínky:

 • Prodejce dosud není ve Vyhledávači zaregistrován. Rozlišovacím znakem, zda se jedná o stejného Prodejce, je IČ firmy.

Do Vyhledávače se může zaregistrovat každý internetový obchod (dále jen Obchod) splňující tyto podmínky:

 • Obchod není ve Vyhledávači dosud zaregistrován.
 • Obchod je provozován Prodejcem.
 • Zboží (nebo jeho část) nabízené Obchodem nesmí být totožné se zbožím nabízeným jiným Obchodem téhož Prodejce.
 • Obchod existuje a lze jeho prostřednictvím objednat nabízené zboží.
 • Na stránkách Obchodu musí být uveden jeho provozovatel – název, adresa, kontaktní údaje, IČ případně další údaje, podle kterých lze jednoznačně dohledat Provozovatele v Obchodním rejstříku.
 • Obchod musí poskytovat Provozovateli informace o prodávaném zboží ve formě exportního souboru.

Do Vyhledávače nelze registrovat aukční, inzertní a bazarové servery.

IV. Exportní soubor

Exportní soubor musí splňovat následující požadavky:

 • Exportní soubor musí být v některém z běžně užívaných formátů (Heureka, Seznam Zboží, Google Merchant). Exportní soubor musí být přístupný ke stažení na Provozovateli dostupné URL adrese.
 • Každá položka zboží smí být v souboru uvedena pouze jednou, duplicitní položky nejsou povoleny. Každá položka musí mít svůj unikátní kód anebo unikátní URL adresu.
 • Informace uvedené v popisu zboží musí být pravdivé a musí se vztahovat pouze k samotnému zboží.
 • Cena zboží v exportním souboru musí být uvedena v korunách českých a být pro zákazníky koncová, tzn. včetně všech autorských, recyklačních a dalších poplatků a DPH. Cena nezahrnuje pouze poštovné, dopravné a balné.
 • Nabízené produkty musí být v souladu s právním řádem České republiky.
 • Exportní soubor smí obsahovat pouze zboží. Soubor nesmí obsahovat služby (zájezdy, slevové kupony, stahovanou hudbu, melodie do mobilů, atd.), pornografii, erotické pomůcky a položky, které nelze samostatně objednat.
 • Prodejce se zavazuje dodávat v rámci exportního souboru pouze obsah, který je v souladu se zákonem a nezasahuje do práv Provozovatele nebo třetích stran.

V. Práva a povinnosti Prodejce

Prodejce splňující všechna výše uvedená kritéria má přístup do administračního rozhraní Vyhledávače, kde může upravovat všechny údaje, které vyplnil při registraci.

VI. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel neposkytne osobní údaje třetí straně bez výslovného souhlasu.

Provozovatel si vyhrazuje právo:

 • odmítnout registraci libovolného Provozovatele nebo Obchodu
 • odmítnout zveřejnit jakékoli údaje zadané Prodejcem při registraci
 • odmítnout zveřejnit libovolnou položku zboží dodanou Prodejcem v rámci exportních souborů
 • vyřadit Obchod ze stránek Vyhledávače za porušení těchto podmínek, do provedení nápravy nebo na dobu neurčitou
 • kontrolovat všechny údaje zadané Prodejcem a v případě potřeby požadovat na Prodejci jejich doplnění či opravu

Provozovatel nezodpovídá za:

 • obsah dodávaný Prodejcem v exportním souboru
 • chování návštěvníků Vyhledávače ani za to, jakým způsobem nakládají s informacemi zobrazenými na stránkách Vyhledávače
 • škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo nezobrazováním uložených dat
 • právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Prodejcem exportovaných dat na stránkách Vyhledávače

Provozovatel garantuje Prodejci stahování všech dat z XML souborů pouze v tom případě, že splňují technickou specifikaci danou těmito podmínkami.

Data poskytnutá exportními soubory mohou být použita pro libovolné zpracování a zobrazování v rámci Vyhledávače nebo partnerských webů a mohou být využita pro vyhodnocování, přehledy a statistiky.

VII. Finanční podmínky

Pro Prodejce, kteří umístí do patičky svých stránek odkaz na náš vyhledávač, je registrace zdarma. Konkrétní kódy textových odkazů nebo grafických ikonek jsou k dispozici v administraci.

Stejně tak je registrace zdarma pro Prodejce, kteří mají ke svým obchodům funkční partnerské (affiliate) programy.

Prodejci, kteří bez partnerského (affiliate) programu jsou povinni platit za jednotlivá kliknutí směřující do jejich obchodů, přičemž jejich cena je odvozena podle ceny zboží, na které je kliknuto.

Tam, kde nelze odvodit cenu kliknutí z ceny zboží (katalog obchodů, detail obchodu, atd.) je kliknutí zpoplatněno jednotkou částkou.

Konkrétní částky za jednotlivá kliknutí jsou uvedeny v tabulce.

Zpoplatněna je dále Prodejcem objednaná dodatečná reklama: přednostní výpisy u produktů, přednostní výpisy v katalogu obchodů, bannerová reklama a kliknutí na odkazy v sekcích "Slevové kupony" a "Akční ceny a nabídky".

Provozovatel si v budoucnu vyhrazuje právo zpoplatnit nově poskytované služby, přičemž zapojení již registrovaných Prodejců bude dobrovolné.

VIII. Závěrečná ustanovení

Věci těmito podmínkami neupravené se řídí příslušnou právní úpravou. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Prodejcem se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby všeobecné podmínky změnit.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 15. 11. 2016

#:Footer:#