Host

Češka Jakub: Bohumil Hrabal - autor v množném čísle

Přestože je tvorbě Bohumila Hrabala věnována značná pozornost, knih, které kladou důraz na detailní rozbor jeho klíčových literárních děl (v předkládané knize to jsou: Obsluhoval jsem anglického krále, Hlučná samota a raná novela Jarmilka), je jako š

od 187,- Kč

Porovnat ceny

May Peter: Čtvrtá oběť

Druhý případ detektiva Liho Jena a americké soudní lékařky Margaret Campbellové. Margaret se opět ocitá v situaci, kdy musí zapojit své jedinečné schopnosti, tentokrát během vyšetřování série rituálních poprav v Pekingu.

Druh zboží: ROM

od 210,- Kč

Porovnat ceny

Růženě Dostálové k narozeninám - Markéta Kulhánková, Kateřina Loudová

Vícejazyčný (čeština, angličtina, němčina, řečtina) sborník prací připravili studenti či přátelé paní Dostálové, profesorky klasických jazyků, k jejímu životnímu jubileu. Najdeme zde například studie z řecké historie, práce o staré i novější řecké literatuře, právních záležitostech či ...

Druh zboží: ROM
Obchod: BookTook.cz

od 113,- Kč

Porovnat ceny

Zbořil Jonáš: Podolí

Klidná básnická tempa, civilní obraznost, putování po drahách velkoměsta, žilky tajemství srdce. Silné svědectví o narůstání „cizího kontinentu“, který v sobě nakonec skrývá příběh každého z nás. Jonáš Zbořil (nar.

Druh zboží: ROM

od 93,- Kč

Porovnat ceny

Jan Čulík: Jací jsme

Česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let V první souborné knižní práci o českém hraném filmu od roku 1989 rozebírá autor více než dvě stě devadesát snímků, které vznikly za posledních osmnáct let.

Druh zboží: Lampičky pro stojany na noty

od 182,- Kč

Porovnat ceny

PopCo - Scarlett Thomasová

PopCo je britská korporace hračkářského průmyslu, která má pozici třetí největší firmy v tomto odvětví ve světě. Devětadvacetiletá Alice Butlerová je zaměstnána v této společnosti v oddělení designu a inovací a jejím úkolem je vytvářet sady detektivních pomůcek pro děti. Alice je ...

Druh zboží: ROM
Obchod: Martinus.cz

od 332,- Kč

Porovnat ceny

Jan Balabán: Povídky - I. svazek

Souborné vydání povídkové tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých autorů posledního dvacetiletí. Povídky nedávno zesnulého Jana Balabána patří ke klenotům české literatury, a to nejen podle kritiky, ale především podle čtenářů.

Druh zboží: ROM

od 255,- Kč

Porovnat ceny

Alessandro Catalano: Rudá záře nad literaturou - Česká literatura mezi socialismeme a underoundem

Catalanova obsáhlá monografie je zevrubným výkladem českého literárního života od konce druhé světové války do roku 1959.

Druh zboží: ROM

od 219,- Kč

Porovnat ceny

František Brož: Česká a světová literatura v datech IV - do roku 1800

Čtvrtý svazek neocenitelné a vyčerpávající slovníkové příručky.

Druh zboží: ROM

od 217,- Kč

Porovnat ceny

Majerová Marie: Přehrada

Marie Majerová (1882–1967) je známá jako prozaička ženských osudů a autorka románů se sociální tematikou Siréna a Havířská balada. Vrcholem jejího díla je však mnohem spíše román Přehrada, který poprvé vyšel roku 1932 a který vysoce ocenil F. X.

Druh zboží: ROM

od 187,- Kč

Porovnat ceny

Petr Hruška: Někde tady - Český básník Krel Šiktanc

Karel Šiktanc pod drobnohledem Petra Hrušky. Setkání dvou významných osobností současné české poezie.

Druh zboží: ROM

od 217,- Kč

Porovnat ceny

Osoba a existence - Z perspektivy fenomenologicko-antropologické psychiatrie

Antologie Osoba a existence přináší patnáct reprezentativních studií stoupenců fenomenologicko-antropologické psychiatrie: Ludwiga Binswangera, Euge`na Minkowského, Françoise Minkowské, Erwina Strause, Henriho Eye, Victora E.

Druh zboží: ROM

od 146,- Kč

Porovnat ceny

Pavel Jiráček: Kognitivní interpretace českého verše

Čtenářsky věrohodná a kompatibilní teorie verše nemůže být pouhou teorií metra, ale musí se snažit v objevném a odvážném literárněteoretickém myšlení vytvářet i teorii rytmu.

Druh zboží: ROM

od 142,- Kč

Porovnat ceny

Luděk Navara: Abeceda komunismu

V posledních několika málo letech se česká historická obec snad konečně dobírá k otevřené diskusi, jak nahlížet dějiny komunistické diktatury.

Druh zboží: ROM

od 217,- Kč

Porovnat ceny

Haslett Adam: Tady nejste cizej

Životy plné proher a zklamání, životy, které se uzavírají samy do sebe jako do ulity.

Druh zboží: ROM

od 181,- Kč

Porovnat ceny

MY ONI JÁ

Kanaďané a jejich identita, která se zrodila až v moderní době.

Druh zboží: Stavebnice

od 130,- Kč

Porovnat ceny

Jiráček Pavel: Význam a subjektivita v lyrice

Kniha Význam a subjektivita v lyrice navazuje na předchozí Jiráčkovu knihu Lyrický rytmus (Host 2007) a zařazuje se také do kognitivního proudu literárněvědného bádání.

Druh zboží: ROM

od 168,- Kč

Porovnat ceny

Vladimír Křivánek: Kolik příležitostí má báseň - Kapitoly z české poválečné poezie 1945/2000

Soubor studií zabývajících se básnickou tvorbou druhé poloviny dvacátého století. Nahlíží ji z různých pohledů a v celém časovém rozpětí. Autor tu osvědčuje svou citlivost v nakládánís básnickým tvarem, schopnost analyzovat jej a posoudit i čtivě interpretovat.

Druh zboží: ROM

od 114,- Kč

Porovnat ceny

Julius Zeyer: Vyšehrad Troje paměti Víta Choráze

Julius Zeyer (1841 –1901) patří k nejvýraznějším autorům lumírovské generace. Z jeho rozsáhlé tvorby, která vychází z novoromantismu a směřuje k modernismu, vydala dosud Česká knižnice román Jan Maria Plojhar.

Druh zboží: ROM

od 211,- Kč

Porovnat ceny

Tomáš Kubíček: Na téma umění a život - F. X. Šalda 1867 - 1937 - 2007

Soubor studií „Na téma umění a život“ F. X. Šalda 1867–1937–2007 představuje reprezentativní průřez současným literárně a uměnovědným myšlením o díle zakladatele moderní české umělecké kritiky F. X. Šaldy.

Druh zboží: ROM

od 70,- Kč

Porovnat ceny