Karolinum

Oficiální stránky Karolinum:

http://cupress.cuni.cz/ink_stat/

Soudobá sociologie II - Jiří Šubrt

Série učebních textů je zaměřena na aktuální otázky soudobé sociologie; druhý díl se tematicky orientuje na problematiku sociálního jednání a sociální struktury. Komplikovaný a nejednoznačný vztah mezi těmito dvěma klíčovými pojmy představuje už po mnoho desítek let pro teoreticky ...

Druh zboží: Med

od 244,- Kč

Porovnat ceny

Paleografická čítanka - Alena Šimečková, Jaroslav Kašpar, Zdeňka Hledíková, Ivana Ebelová

Paleografická čítanka je určena studentům archivnictví a historie a dalším zájemcům o výuku čtení starých psaných textů uložených v českých archivech a knihovnách.

Druh zboží: Pomůcky k chůzi - příslušenství

od 260,- Kč

Porovnat ceny

Na prahu ráje - André Hardellet

Práce soudobého francouzského spisovatele rozvíjí bezmála sci-fi motiv zázračných strojů na sny, které tu představují prostředek k rozšíření prostoru individuální svobody.

od 112,- Kč

Porovnat ceny

Saturnin - Zdeněk Antonín Jirotka e-kniha

Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky v angličtině.

od 200,- Kč

Porovnat ceny

Petr Onufer: Obtížná balanc - Ke kánonu anglofonních literatur v českém kontextu

Kniha anglisty a překladatele Petra Onufera pojednává o tom, jakým způsobem se utváří kánon anglofonních literatur v českém kontextu.

od 192,- Kč

Porovnat ceny

Prokop Brož: Kristus, Duch a jednota církve v dějinách

Kniha o teologii církve Johanna Adama Möhlera (1796–1838) nás přivádí do období osvícenství a romantismu, jež tvoří myšlenkové předpolí duchovního vývoje 19. a 20. století. Na tomto švábském teologovi, který patří ke generaci zakladatelů tzv.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 260,- Kč

Porovnat ceny

Česko-anglický slovník spojení: podstatné jméno a sloveso - Petra Key, Norah Hronková, Aleš Klégr

Přední český anglista a lexikolog Aleš Klégr v autorském kolektivu s Petrou Key a Norah Hromkovou sestavil unikátní aktivní slovník určený především pro aktivní práci s jazykem.

Druh zboží: ROM

od 352,- Kč

Porovnat ceny

Čeština v pohledu synchronním a diachronním(978-80-246-2121-0)

Kniha Čeština v pohledu synchronním a diachronním: V roce 2011 uplynulo 100 let od založení Kanceláře Slovníku jazyka českého - pracoviště, jež se stalo bezprostředním předchůdcem dnešního Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Publikace obsahuje příspěvky věnované tomuto výročí, které se ...

Druh zboží: Baterie do čteček elektronických knih

od 365,- Kč

Porovnat ceny

od 192,- Kč

Porovnat ceny

Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945-2008 - Karel Černý, kol.

Dějiny 1. lékařské fakulty UK jsou jedním z trvalých badatelských úkolů Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků a biografie.

od 200,- Kč

Porovnat ceny

Ve jménu života vašeho...

Studentský sborník Ve jménu života vašeho... patřil v roce 1991 mezi první publikace našeho nakladatelství. Tehdy přelomová kniha přinesla množství dobových dokumentů a svědectví připomínajících čin Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka.

od 192,- Kč

Porovnat ceny

Saturnin (Jirotka Zdenek)(Paperback)

On its initial publication in Czech in 1942, Saturnin was a best seller, its gentle satire offering an unexpected--if temporary--reprieve fr

Druh zboží: ROM

od 224,- Kč

Porovnat ceny

Basic Czech III. - Milan Hrdlička, Ana Adamovičová

Basic Czech III je pokračováním titulů Basic Czech I a Basic Czech II.

Druh zboží: ROM

od 277,- Kč

Porovnat ceny

Saturnin - Zdeněk Antonín Jirotka

První italské vydání humoristického románu Zdeňka Jirotky, jehož hlavním hrdinou je legendární věrný sluha Saturnin, bojující s tetou Kateřinou a jejím synem Miloušem. Překlad doprovází originální barevné ilustrace českého malíře Adolfa Borna.

od 352,- Kč

Porovnat ceny

Jiří Šubrt: Historicko-sociologické reflexe

Kniha, která vychází k životnímu jubileu sociologa Jiřího Šubrta, představuje odbornou práci tohoto autora v její mnohotvárné šíři a specifických podobách.

od 246,- Kč

Porovnat ceny

Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání - Hana Kasíková, Jana Straková

Monografie má těžiště v pedagogickém teoretickém i empirickém výzkumu, s propojením na přístupy sociologie vzdělání a pedagogické psychologie. Zabývá se především tématem rovných vzdělávacích příležitostí a kvality vzdělávání.

Druh zboží: Hry pro rozvoj zručnosti

od 300,- Kč

Porovnat ceny

A History of the Czech Lands. Second edition - Oldřich Tůma, Jaroslav Pánek

A History Of The Czech Lands podává soustavný výklad naší historie od pravěku až po vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004.

od 739,- Kč

Porovnat ceny

Prozodie, cesta i mříž porozumění

Publikace se věnuje zvukové stránce jazyka mluvčích, kteří mají stejný nebo odlišný mateřský jazyk. Autorka zkoumá, v čem se shodují a liší prozódie češtiny, srbštiny, francouzštiny a maďarštiny. Nejprve se věnuje obecným prozodickým pojmům, připomíná psychologické pojetí emocí a postojů a ...

Druh zboží: ROM

od 160,- Kč

Porovnat ceny

Souborné dílo Vladimíra Skaličky 2.díl

Druhá část Souborného díla předního českého lingvisty Vladimíra Skaličky zahrnuje studie vzniklé v letech 1951–1963. Souhrn statí a článků, původně uveřejněných většinou v odborných časopisech a sbornících, zachycuje široké spektrum témat z obecné i vývojové jazykovědy; zvláštní pozornost ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty
Obchod: BookTook.cz

od 276,- Kč

Porovnat ceny

Jazyk a slovník - František Čermák

V souborné knize Jazyk a slovník se představuje výbor menších studií z autorova padesátiletého přemýšlení o jazyce, českém i řadě dalších, z okruhů tematicky základních i opomíjených, především však stojících mimo tradiční čistě gramatické pohledy.

Druh zboží: ROM

od 331,- Kč

Porovnat ceny