Karolinum

Oficiální stránky Karolinum:

http://cupress.cuni.cz/ink_stat/

Základy klinické medicíny - Petr Sucharda, Lukáš Zlatohlávek

Každý obor má svůj profesní základ, své odborné výrazy, své osvědčené a doporučené postupy. Základy klinické medicíny jsou zamýšleny jako stručná, přehledná příručka určená pro pochopení základních pojmů a dějů odehrávajícími se za dveřmi ambulancí.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 120,- Kč

Porovnat ceny

Psychiatrie a pedopsychiatrie - Ladislav Hosák, Michal Hrdlička, Jan Libiger, kol.

Učebnice přináší ucelený pohled na problematiku oboru. Zahrnuje podrobně zpracovanou pedopsychiatrii, což je velmi důležité v kontextu osamostatnění této specializace.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 349,- Kč

Porovnat ceny

Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis 1360-1614 - František Šmahel, Gabriel Silagi

Samosprávní předpisy statutární povahy byly pro středověké univerzity základními pravidly vnitřní organizace a v případě fakult i závaznými směrnicemi pro výuku, zkoušky a udílení akademických titulů.

od 416,- Kč

Porovnat ceny

Učebnice klasické japonštiny - Tomáš Klíma

První obšírnější vydání učebnice klasické japonštiny si klade za cíl seznámit studenty japanologie se základy historického jazyka zformovaného v 9.-12. století, který se takřka nezměněn používal v písemné podobě až do první poloviny dvacátého století.

Druh zboží: ROM

od 235,- Kč

Porovnat ceny

Příběh jednoho moderního projektu - Jindřich Toman

Monografie Jindřicha Tomana, profesora slavistiky na University ofiMichigan (Ann Arbor) v USA, si dává za cíl představit lingvistiku Pražského lingvistického kroužku v širších kulturních a politických souvislostech.

Druh zboží: ROM

od 203,- Kč

Porovnat ceny

Stres a syndrom vyhoření u lékařů posudkové služby - kol., Radek Ptáček, Libuše Čeledová

Odborná publikace podává přehledné zpracování problematiky stresu a syndromu vyhoření.

Druh zboží: ROM

od 93,- Kč

Porovnat ceny

Kristus, Duch a jednota církve v dějinách Ekleziologie J. A. Möhlera - Prokop Brož

Odborná monografie o teologii církve Johanna Adama Möhlera (1796-1838) nás přivádí do období osvícenství a romantismu, jež tvoří myšlenkové předpolí duchovního vývoje 19. a 20. století.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 216,- Kč

Porovnat ceny

Česko-anglický slovník spojení: podstatné jméno a sloveso - Aleš Klégr, Petra Key, Norah Hronková

Přední český anglista a lexikolog Aleš Klégr v autorském kolektivu s Petrou Key a Norah Hromkovou sestavil unikátní aktivní slovník určený především pro aktivní práci s jazykem.

Druh zboží: ROM

od 320,- Kč

Porovnat ceny

Saturnino Š - Zdeněk Jirotka

Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky v španělštině.

od 320,- Kč

Porovnat ceny

Komunální politika ve Velké Praze - Michal Švec

Monografie Michala Švece zkoumá vybrané aspekty fungování komunálního politického systému v Praze v meziválečném období.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 100,- Kč

Porovnat ceny

Bohemistické miniatury - Milan Hrdlička

Publikace Bohemistické miniatury obsahuje 34 kratších příspěvků, které se z různých hledisek (ortografického, morfologického, lexikálního) věnují vybraným, doposud nepříliš zpracovaným jevům současné češtiny, a to jak jazyka mateřského, tak cizího.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 99,- Kč

Porovnat ceny

Biomedicínská informatika V. - Jana Zvárová

Monografie dává ucelený přehled o současných technologiích aplikovaných v oblasti molekulární bioinformatiky.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 273,- Kč

Porovnat ceny

Jirotka Zdeněk: Saturnin (Anglicky)

On its initial publication in Czech in 1942, „Saturnin“ was a best-seller, its gentle satire offering an unexpected – if temporary – reprieve from the grim reality of the German occupation.

Druh zboží: ROM

od 339,- Kč

Porovnat ceny

Čeština v pohledu synchronním a diachronním

V roce 2011 uplynulo 100 let od založení Kanceláře Slovníku jazyka českého - pracoviště, jež se stalo bezprostředním předchůdcem dnešního Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Publikace obsahuje příspěvky věnované tomuto výročí.

Druh zboží: Baterie do čteček elektronických knih

od 342,- Kč

Porovnat ceny

Velitelem města Bugulmy - Jaroslav Hašek

V roce 1921, několik měsíců předtím, než Jaroslav Hašek začne psát Osudy dobrého vojáka Švejka, popisuje v cyklu Velitelem města Bugulmy své životní zkušenosti s revolučním Ruskem. Obdobným způsobem, jakým se ve svých povídkách vysmíval předválečné c. a k. monarchii, zachycuje bývalý rudý ...

Druh zboží: ROM

od 202,- Kč

Porovnat ceny

Bubáci pro všední den - Karel Michal

Povídky plné groteskního humoru, často až absurdního vyznění, spojuje motiv setkání na hranici zdání a skutečnosti,...

Druh zboží: ROM

od 214,- Kč

Porovnat ceny

Chemický slovník německo - český - Chemisches Wörterbuch Deutsch-Tschechisch - Jaroslava Kommová

Slovník obsahuje základní chemickou terminologii v rozsahu, který odpovídá středoškolskému učivu. Je určen pro práci s německými odbornými texty a pro uživatele, kteří se při své komunikaci setkávají s odbornou terminologií. Všechny příkladové věty pocházejí z autentických pramenů.

Druh zboží: Ruční stavy
Obchod: BookTook.cz

od 208,- Kč

Porovnat ceny

Historik v pohybu - Jan Křen

Výbor studií výrazné osobnosti českého dějepisectví soudobých dějin Jana Křena má za cíl zprostředkovat pohled na jeho trvale inspirativní historiografické dílo v perspektivě od 60. let do počátku 21. století.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 270,- Kč

Porovnat ceny

Základy empirického výzkumu jevů pedagogických

Druhé vydání publikace, která je úvodem do vědecké analýzy různých pedagogických jevů. Těžiště knihy spočívá ve vysvětlení procesu výzkumu, od formulace problému až po zpracování dat získaných výzkumn

Druh zboží: Hry pro rozvoj zručnosti
Obchod: Megaknihy.cz

od 200,- Kč

Porovnat ceny

Metuzalém - O stárnutí a stáří - František Koukolík

Vyprávění o stáří je vyprávěním o čase, biologii a medicíně, ale také o smrti, lásce, tvořivosti, štěstí a moudrosti. Metuzalém byl název šestnáctidílného pořadu o stárnutí a stáří vysílaného Českou televizí v roce 2012. Při psaní literárního scénáře bylo nejtěžší určit a sestavit ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty
Obchod: BookTook.cz

od 200,- Kč

Porovnat ceny