Karolinum

Oficiální stránky Karolinum:

http://cupress.cuni.cz/ink_stat/

od 81,- Kč

Porovnat ceny

Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám - Nicolas Maslowski , Jiří Šubrt , kol.

Během posledních tří desetiletí jsme svědky toho, že se problematika paměti stává jedním z dominantních témat sociálních a humanitních věd. Někteří autoři dokonce v této souvislosti hovoří o novém paradigmatu. Teoretických koncepcí, které se vážou na téma paměti, je dnes relativně mnoho, ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 280,- Kč

Porovnat ceny

Historický atlas obyvatelstva českých zemí

Historický atlas obyvatelstva českých zemí je jedním z prvních děl hodnotících prostorové aspekty téměř stoletého vývoje obyvatelstva na dnešním území Česka. V celkem dvanácti kapitolách jsou ve vývojovém srovnání představena rozličná témata.

Druh zboží: ROM

od 656,- Kč

Porovnat ceny

Ikonografie: témata, motivy, interpretace - Richard Biegel, Michaela Ottová

Předkládaný titul se věnuje „ikonografie křesťanského umění“.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 276,- Kč

Porovnat ceny

Hospodářské politiky v kontextu vývoje Evropské unie - Irah Kučerová

Monografie mapuje vývoj evropské ekonomické integrace, a to jak z hlediska posunů strategických cílů ES/EU, tak i po stránce hospodářských politik jako nástrojů k dosažení vytčených cílů.

Druh zboží: RAM
Obchod: Kosmas.cz

od 268,- Kč

Porovnat ceny

Učebnice klasické japonštiny - Tomáš Klíma

První obšírnější vydání učebnice klasické japonštiny si klade za cíl seznámit studenty japanologie se základy historického jazyka zformovaného v 9.-12. století, který se takřka nezměněn používal v písemné podobě až do první poloviny dvacátého století.

Druh zboží: ROM

od 235,- Kč

Porovnat ceny

Příběh jednoho moderního projektu - Jindřich Toman

Monografie Jindřicha Tomana, profesora slavistiky na University ofiMichigan (Ann Arbor) v USA, si dává za cíl představit lingvistiku Pražského lingvistického kroužku v širších kulturních a politických souvislostech.

Druh zboží: ROM

od 203,- Kč

Porovnat ceny

Stres a syndrom vyhoření u lékařů posudkové služby - kol., Radek Ptáček, Libuše Čeledová

Odborná publikace podává přehledné zpracování problematiky stresu a syndromu vyhoření.

Druh zboží: ROM

od 93,- Kč

Porovnat ceny

Kristus, Duch a jednota církve v dějinách Ekleziologie J. A. Möhlera - Prokop Brož

Odborná monografie o teologii církve Johanna Adama Möhlera (1796-1838) nás přivádí do období osvícenství a romantismu, jež tvoří myšlenkové předpolí duchovního vývoje 19. a 20. století.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 216,- Kč

Porovnat ceny

Česko-anglický slovník spojení: podstatné jméno a sloveso - Aleš Klégr, Petra Key, Norah Hronková

Přední český anglista a lexikolog Aleš Klégr v autorském kolektivu s Petrou Key a Norah Hromkovou sestavil unikátní aktivní slovník určený především pro aktivní práci s jazykem.

Druh zboží: ROM

od 320,- Kč

Porovnat ceny

Saturnino Š - Zdeněk Jirotka

Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky v španělštině.

od 320,- Kč

Porovnat ceny

Komunální politika ve Velké Praze - Michal Švec

Monografie Michala Švece zkoumá vybrané aspekty fungování komunálního politického systému v Praze v meziválečném období.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 100,- Kč

Porovnat ceny

Bohemistické miniatury - Milan Hrdlička

Publikace Bohemistické miniatury obsahuje 34 kratších příspěvků, které se z různých hledisek (ortografického, morfologického, lexikálního) věnují vybraným, doposud nepříliš zpracovaným jevům současné češtiny, a to jak jazyka mateřského, tak cizího.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 100,- Kč

Porovnat ceny

Biomedicínská informatika V. - Jana Zvárová

Monografie dává ucelený přehled o současných technologiích aplikovaných v oblasti molekulární bioinformatiky.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 273,- Kč

Porovnat ceny

SATURNIN

Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky v anglickém překladu...

Druh zboží: ROM

od 351,- Kč

Porovnat ceny

Čeština v pohledu synchronním a diachronním

V roce 2011 uplynulo 100 let od založení Kanceláře Slovníku jazyka českého - pracoviště, jež se stalo bezprostředním předchůdcem dnešního Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Publikace obsahuje příspěvky věnované tomuto výročí.

Druh zboží: Baterie do čteček elektronických knih

od 342,- Kč

Porovnat ceny

Historik v pohybu - Jan Křen

Výbor studií výrazné osobnosti českého dějepisectví soudobých dějin Jana Křena má za cíl zprostředkovat pohled na jeho trvale inspirativní historiografické dílo v perspektivě od 60. let do počátku 21. století.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 270,- Kč

Porovnat ceny

Velitelem města Bugulmy - Jaroslav Hašek

V roce 1921, několik měsíců předtím, než Jaroslav Hašek začne psát Osudy dobrého vojáka Švejka, popisuje v cyklu Velitelem města Bugulmy své životní zkušenosti s revolučním Ruskem. Úsměvný autobiografický příběh.

Druh zboží: ROM

od 202,- Kč

Porovnat ceny

Bubáci pro všední den - Karel Michal

Povídky plné groteskního humoru, často až absurdního vyznění, spojuje motiv setkání na hranici zdání a skutečnosti,...

Druh zboží: ROM

od 214,- Kč

Porovnat ceny

Chemický slovník německo - český - Chemisches Wörterbuch Deutsch-Tschechisch - Jaroslava Kommová

Slovník obsahuje základní chemickou terminologii v rozsahu, který odpovídá středoškolskému učivu. Je určen pro práci s německými odbornými texty a pro uživatele, kteří se při své komunikaci setkávají s odbornou terminologií. Všechny příkladové věty pocházejí z autentických pramenů.

Druh zboží: Ruční stavy
Obchod: BookTook.cz

od 208,- Kč

Porovnat ceny