Karolinum

Oficiální stránky Karolinum:

http://cupress.cuni.cz/ink_stat/

Paleografická čítanka - Ivana Ebelová, Zdeňka Hledíková, Jaroslav Kašpar, Alena Šimečková

Paleografická čítanka je určena studentům archivnictví a historie a dalším zájemcům o výuku čtení starých psaných textů uložených v českých archivech a knihovnách. Přináší ukázky psaného písma s přepisy a u cizojazyčných textů i s jazykovým komentářem nebo s překlady. Čítanka je sestavena ...

Druh zboží: Pomůcky k chůzi - příslušenství

od 260,- Kč

Porovnat ceny

Hodnocení herního výkonu ve sportovních hrách - Vladimír Süss, Jaroslav Buchtel a kol.

Hodnocení herního výkonu ve sportovních hrách - Vladimír Süss, Jaroslav Buchtel a kol. od authora Vladimír Süss, Jaroslav Buchtel a kol. a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Druh zboží: Tréninkové pomůcky na volejbal
Obchod: Martinus.cz

od 219,- Kč

Porovnat ceny

Mluvnice současné češtiny 2 - Jarmila Panevová, kol.

V tomto svazku je podán pohled na českou syntax založený na materiálu současné češtiny, jak ho poskytuje gramaticky anotovaný materiál z českých počítačových korpusů. Autorky svazku se podílely na výstavbě Pražského závislostního korpusu.

Druh zboží: Tabule na psaní křídou

od 236,- Kč

Porovnat ceny

Obtížná balanc - Petr Onufer

Kniha anglisty a překladatele Petra Onufera pojednává o tom, jakým způsobem se utváří kánon anglofonních literatur v českém kontextu.

od 200,- Kč

Porovnat ceny

Bohemistické miniatury - Milan Hrdlička

Publikace Bohemistické miniatury obsahuje 34 kratších příspěvků, které se z různých hledisek (ortografického, morfologického, lexikálního) věnují vybraným, doposud nepříliš zpracovaným jevům současné češtiny, a to jak jazyka mateřského, tak cizího.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 100,- Kč

Porovnat ceny

SATURNIN

Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky v anglickém překladu...

Druh zboží: ROM
Obchod: AjShop.cz

od 475,- Kč

Porovnat ceny

Čeština v pohledu synchronním a diachronním

V roce 2011 uplynulo 100 let od založení Kanceláře Slovníku jazyka českého - pracoviště, jež se stalo bezprostředním předchůdcem dnešního Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Publikace obsahuje příspěvky věnované tomuto výročí.

Druh zboží: Baterie do čteček elektronických knih

od 365,- Kč

Porovnat ceny

Velitelem města Bugulmy - Jaroslav Hašek

V roce 1921, několik měsíců předtím, než Jaroslav Hašek začne psát Osudy dobrého vojáka Švejka, popisuje v cyklu Velitelem města Bugulmy své životní zkušenosti s revolučním Ruskem. Obdobným způsobem, jakým se ve svých povídkách vysmíval předválečné c. a k. monarchii, zachycuje bývalý rudý ...

Druh zboží: ROM

od 228,- Kč

Porovnat ceny

Bubáci pro všední den - Karel Michal

Povídky plné groteskního humoru, často až absurdního vyznění, spojuje motiv setkání na hranici zdání a skutečnosti,...

Druh zboží: ROM

od 236,- Kč

Porovnat ceny

We Were a Handful - Karel Poláček

Půvabné vyprávění o dobrodružstvích pěti nezbedných chlapců z malého českého městečka, psané formou dětského deníku kupeckého synka Petra Bajzy.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 392,- Kč

Porovnat ceny

Les Hommes hors-jeu - Karel Poláček

Hledáme-li v dnešním světě, plném agrese, úsměvné starosvětské zastavení nelze než sáhnout po knize, která patří k vrcholům Poláčkovy tvorby.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 344,- Kč

Porovnat ceny

Civilní náboženství - Jan Jüptner

Vysvětlujeme-li své politické názory, nakonec se vždy dobereme ke slovu nebo představě, za nimiž nezbývá než mlčet. Tyto „poslední věci“ zakládají náš veřejný prostor a kniha Jana Jüptnera v nich spatřuje civilní náboženství.

Druh zboží: Součásti řízení motorových člunů

od 208,- Kč

Porovnat ceny

Refluxní choroba jícnu - Karel Lukáš

Kniha refluxní choroba jícnu zahrnuje onemocnění způsobená gastroezofageálním refluxem. Autoři se věnují historii onemocnění, epidemiologii, etiopatogenezi, klinickému obrazu, komplikacím, průběhu a diagnostice a léčbě. Informační hodnotu zvyšují přehledná schémata a reprezentativní seznam ...

Druh zboží: ROM
Obchod: Martinus.cz

od 200,- Kč

Porovnat ceny

Prozodie, cesta i mříž porozumění - Vlčková-Mejvaldová Jana

Publikace se věnuje zvukové stránce jazyka mluvčích, kteří mají stejný nebo odlišný mateřský jazyk. Autorka zkoumá, v čem se shodují a liší prozódie češtiny, srbštiny, francouzštiny a maďarštiny. Nejprve se věnuje obecným prozodickým pojmům, připomíná psychologické pojetí emocí a postojů a ...

Druh zboží: ROM
Obchod: BookTook.cz

od 160,- Kč

Porovnat ceny

Učebnice klasické japonštiny - Tomáš Klíma

První obšírnější vydání učebnice klasické japonštiny si klade za cíl seznámit studenty japanologie se základy historického jazyka zformovaného v 9.?12. století, který se takřka nezměněn používal v písemné podobě až do první poloviny dvacátého století. Zdůrazněním etymologického aspektu se ...

Druh zboží: ROM
Obchod: Knihkupectví Minotaur.cz

od 294,- Kč

Porovnat ceny

Učebnice biblické hebrejštiny - Weingreen Jacob

Druhé vydání mimořádně úspěšné učebnice hebrejského jazyka, zaměřené na studium biblických textů. Jejím hlavním cílem je seznámit čtenáře se specifickými rysy biblických textů, díky své přístupné formě však může posloužit také jako základní učebnice hebrejštiny pro začátečníky. Kromě ...

Obchod: Bux.cz

od 276,- Kč

Porovnat ceny

Příběh jednoho moderního projektu - Jindřich Toman

Monografie Jindřicha Tomana, profesora slavistiky na University ofiMichigan (Ann Arbor) v USA, si dává za cíl představit lingvistiku Pražského lingvistického kroužku v širších kulturních a politických souvislostech.

Druh zboží: ROM

od 245,- Kč

Porovnat ceny

Kristus, Duch a jednota církve v dějinách Ekleziologie J. A. Möhlera - Prokop Brož

Odborná monografie o teologii církve Johanna Adama Möhlera (1796-1838) nás přivádí do období osvícenství a romantismu, jež tvoří myšlenkové předpolí duchovního vývoje 19. a 20. století.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 260,- Kč

Porovnat ceny

Stres a syndrom vyhoření u lékařů posudkové služby - kol., Libuše Čeledová, Radek Ptáček

Odborná publikace podává přehledné zpracování problematiky stresu a syndromu vyhoření.

Druh zboží: ROM

od 125,- Kč

Porovnat ceny

Pneumologie - Jaromír Musil a kolektív

Druhé vydání učebnice pro posluchače lékařských fakult, která je rozdělena do 25 kapitol. Úvodní kapitoly zpracovávají obecná témata (diagnostické metody, farmakoterapie plicních onemocnění, diferenciální diagnostika symptomů). Druhá část textu je věnována jednotlivým skupinám chorob ...

Druh zboží: Masky pro plicní ventilaci
Obchod: Martinus.cz

od 247,- Kč

Porovnat ceny