Národní muzeum

Krajané za velkou louží- historie české nahrávky v USA / Bohemia on Records - Early Czech Sound Recordings in the United States - Filip Šír, Gabriel Gössel

Česko-anglická publikace představuje první ucelenější pohled na doposud nezkoumaný fenomén zvukových nahrávek, které v první polovině dvacátého století produkovaly americké gramofonové firmy pro početnou komunitu českých imigrantů v USA.

od 218,- Kč

Porovnat ceny

Když císař umírá

Katalog k výstavě věnované závěru života a pohřbu Karla IV., společnosti a církvi doby Lucemburků. Sedm rozsáhlejších studií uvozuje katalogová hesla věnovaná jednotlivým artefaktům. Celobarevná publikace s cca 200 fotografiemi a obrázky.

od 287,- Kč

Porovnat ceny

Věra Šustíková: Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického - Kritická edice libreta cyklu scénických melodramů

Trilogie scénických melodramů Hippodamie patří k vrcholům nejen české melodramatické tvorby.

od 307,- Kč

Porovnat ceny

Kateřina Nová: Nejraději mne tituloval indiánem - Americké vzpomínky na Antonína Dvořáka

Kniha představuje první kompletní vydání jedinečného zdroje k poznání osobnosti Antonína Dvořáka, a sice korespondence, kterou o Dvořákovi vedl jeho věrný pomocník za amerického pobytu, vynikající violista Josef Jan Kovařík s Dvořákovým životopiscem Otakarem Šourkem.

od 287,- Kč

Porovnat ceny

Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015) - Martin Musílek, kol.

Prostřednictvím předmětů ze sbírek Národního muzea kniha představuje nejenom Husovu osobnost, ale také připomíná Husův odkaz, který lze shledávat především v rovině náboženské a mravní.

od 283,- Kč

Porovnat ceny

Pavel Tigrid. Svědek dvacátého století - kol.

Kolektivní monografie je věnována Pavlu Tigridovi, jednomu z nejvýraznějších představitelů československého protikomunistického exilu.

od 211,- Kč

Porovnat ceny

Šárka Rámišová: S hrdostí nošený - Sokolský kroj, úbor a scénický kostým

Kniha s názvem „S hrdostí nošený. Sokolský kroj, úbor a scénický kostým“ shrnuje historii sokolského mužského kroje v kontextu s dějinnými událostmi.

Druh zboží: Kosmetika

od 290,- Kč

Porovnat ceny

Martin Šámal: Jsem svobodný ...

Komentovaná, zasvěcenými výkladovými statěmi doprovázená edice korespondence Vojty Náprstka přibližuje rozsáhlý a velice cenný fond z archivu Náprstkova muzea. Důležitý pramen pro další poznání dějin 19. století je doplněn rozsáhlou fotografickou přílohou.

od 254,- Kč

Porovnat ceny

Stíny mezi stromy - Jan Pohunek

Setkání s neznámem, záhady, tajemná opuštěná místa, duchové či toky energií – kniha mapuje moderní legendy a pověsti, kolující o místech v krajině za hranicemi lidských sídel, jako jsou samoty, lomy, lesy, opuštěné objekty apod.

od 240,- Kč

Porovnat ceny

Fotoalbum Ludevíta Procházky - Jana Vojtěšková, Jiří Kroupa

Kniha přináší na 100 unikátních fotografií osobností kulturního života 2. poloviny 19. století – hudebních skladatelů, interpretů, malířů, spisovatelů apod.

Druh zboží: Fotoalba

od 399,- Kč

Porovnat ceny

Milena Secká: Jen Náprstková, prosím… - Neobyčejný život v dobových pramenech

Josefa Náprstková patří k osobnostem české historie, kterým dosud nebyla věnována zasloužená pozornost. Předložená monografie vychází ze všech typů pramenů uložených převážně v Náprstkově muzeu – rukopisů, tisků, obrazových fondů i předmětů trojrozměrných.

od 240,- Kč

Porovnat ceny

Monika Tauberová: Koutní plachty Slovenska

Koutní plachta či koutnice byla v české lidové kultuře plachta oddělující postel šestinedělky umístěnou v koutě od zbytku světnice.

od 232,- Kč

Porovnat ceny

František Štambera: Jen života více! - Válečný deník volyňské Češky Dobromily Šebestové

Komentovaná a historickým úvodem doprovozená edice deníků volyňské Češky Dobromily Šebestové. Ve svých zápiscích zachycuje dobu před 2. světovou válkou, ale především válečné události ve Svobodově armádě. Obrazovou přílohu tvoří dobové fotografie.

od 211,- Kč

Porovnat ceny

Jan Pohunek: Století trampingu A Century of Tramping

Výpravná publikace Národního muzea vychází ke stoletému výročí fenoménu české kultury – trampského hnutí.

od 198,- Kč

Porovnat ceny

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava - kol.

Výpravný celobarevný katalog vydávaný u příležitosti výstavy Národního muzea a Slovenského národního múzea, pořádané ke 100. výročí Československa.

od 421,- Kč

Porovnat ceny

Hanuš Jordan: Krása němých svědků

Kniha je věnována památkám na osobnosti českého divadla ze sbírek Národního muzea. Po úvodní historické stati přináší obrazový katalog vybraných sbírkových předmětů, dále soupis všech památek na osobnosti spjaté s českým divadlem a medailony těchto osobností.

od 312,- Kč

Porovnat ceny

Kateřina Klápšťová: Dakotská kultura na rozcestí Dakota Culture at the Crossroads

Na základě sbírky Vojty Náprstka uložené v Náprstkově muzeu se publikace věnuje kultuře severoamerického kmene Dakotů v polovině 19. století.

od 287,- Kč

Porovnat ceny

Velká kniha o Národním muzeu - kolektiv autorů

Výpravná, bohatě fotografiemi provázená publikace věnovaná historii největšího českého muzea, jeho sbírkám a jednotlivým muzejním budovám, které Národní muzeum spravuje a nabízí k návštěvě.

od 261,- Kč

Porovnat ceny

Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století - kol.

Jednotlivé kapitoly této kolektivní monografie se věnují vybraným aspektům české společnosti a kultury doby osmdesátých let dvacátého století, a to z různých pohledů a často i nečekaných perspektiv.

od 196,- Kč

Porovnat ceny

Fenomén Masaryk - Masaryk as Phenomenon

Národní muzeum připomíná v roce 2017 dlouhých osm dekád od smrti jedné z nej významnějších postav našich dějin – Tomáše Garrigua Masaryka. Když se veřejnost dozvěděla 14.

od 189,- Kč

Porovnat ceny