Nová beseda

Co je nového v biologii - Anton Markoš

Do jaké míry umí živé organismy ovlivňovat samy sebe a své okolí? Anton Markoš přibližuje, jak se na tuto otázku i díky novým výzkumným možnostem dívají současní biologové.

od 167,- Kč

Porovnat ceny

Markoš Anton: Znaky a významy v evoluci

Co předurčuje bakterii, člověka nebo růži k tomu, že rozumí světu? Jak se Homo sapiens proměnil za posledních 40 000 let, biologie donedávna opomíjela.

od 154,- Kč

Porovnat ceny

Hadravová Tereza: Co je nového v estetice

Jak se v laboratoři zkoumá umění? Jaký smysl má umění? Proč by společnost měla podporovat tvorbu a recepci uměleckých děl? Tyto dávné otázky filozofů dnes častěji zaznívají z vědeckých pozic.

od 167,- Kč

Porovnat ceny

Faltýnek Dan: Co je nového v lingvistice

Trápí lingvisty naše problémy s pravopisem? Proč nemůžeme zrušit tvrdé a měkké y/i? Co se stane, když se změní pravidla psaní velkých a malých písmen? Jak vypadá lingvistická analýza pokrmu kung-pao?

od 167,- Kč

Porovnat ceny

Slováková Andrea: Co je nového ve filmové vědě

Film nežije pouze v kinech. Co může o filmu prozradit filmová věda, disciplína, která jej uchopuje kriticky, historicky i teoreticky?

od 167,- Kč

Porovnat ceny

Barták Roman: Co je nového v umělé inteligenci

Ze života chytré techniky. Roboti, drony a různý software se z laboratoří přesouvají do běžného života. Již dnes řeší automatizované systémy řadu úkolů lépe než lidé, ale také dělají z lidského hlediska nepředstavitelné chyby.

od 169,- Kč

Porovnat ceny

Peregrin Jaroslav: Co je nového v logice

Logika poutavě a z mnoha úhlů. Přehledný a srozumitelný vhled do logiky, která se na počátku jednadvacátého století rozvětvuje a je používána v mnoha oblastech. Zjistěte, jak logici pracují a k čemu jim slouží složité rovnice plné úsudků.

od 167,- Kč

Porovnat ceny

Falk Kateřina: Co je nového ve fyzice

Jak blízko jsou vědci teorii všeho? Co je to Higgsův boson a proč se o něm tolik mluví? Lákala vás vždy astrofyzika, ale neměli jste šanci jí porozumět?

od 167,- Kč

Porovnat ceny

Klusák Pavel: Co je nového v hudbě

Co se děje na hudební scéně 21. století Kniha Co je nového v hudbě přibližuje čas silných změn, který nastal od konce 90. let dvacátého století.

Druh zboží: Lampičky pro stojany na noty

od 167,- Kč

Porovnat ceny

Petříček Miroslav: Co je nového ve filozofii

Pohyby současného myšlení Myšlení, filozofické nevyjímaje, je aktuální, to jest nějak nové, jen tehdy, pokud se pokouší překračovat své vlastní hranice. Své době odpovídá tím, že se mění.

od 167,- Kč

Porovnat ceny

Mikeš Stanislav: Co je nového v právu

Pravidla přijatá dnes se zítra stávají zastaralými. Jak právo reaguje na dynamiku současného světa? Jak se staví k novým technologiím, které vychází z umělé inteligence a sběru velkého množství dat? Proč se soukromí může stát v 21.

od 167,- Kč

Porovnat ceny

Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva - Ivan David e-kniha

Publikace poutavým jazykem a s historickými a filozofickými přesahy představuje filmové právo chápané jako soubor právních norem, s důrazem na autorskoprávní problematiku. V centru zájmu je přímá či nepřímá regulace výroby a distribuce filmu.

Obchod: Kosmas.cz

od 245,- Kč

Porovnat ceny

Bendová Helena: Co je nového v počítačových hrách

Aktuální myšlení o počítačových hrách jako kulturním fenoménu Seriózní výzkum počítačových her, chápaných už ne pouze jako společenská hrozba, ale primárně jako nový kulturní fenomén, se zrodil v posledních patnácti letech.

od 167,- Kč

Porovnat ceny