Osveta

Dorastové lekárstvo - Ľubica Jakušová a kolektív

Obdobie dospievania predstavuje veľmi špecifickú fázu života, jednoznačne odlišnú od predchádzajúceho obdobia detstva, ako aj od budúceho obdobia dospelosti. V praxi sa venuje zvýšená pozornosť najmä novorodencom a mladším deťom, kým osobité potreby adolescentov v čase ich rýchleho ...

Druh zboží: ROM

od 592,- Kč

Porovnat ceny

Gynekologické ošetrovateľstvo - Adriana Repková a kol.

Učebnica vznikla v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity. Gynekologické ošetrovateľstvo - Adriana Repková a kol. od authora Adriana Repková a kol. a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Druh zboží: Látky
Obchod: Martinus.cz

od 116,- Kč

Porovnat ceny

Všeobecná a anorganická chémia

Učebnica pre farmaceutické fakulty

Druh zboží: ROM

od 521,- Kč

Porovnat ceny

Farmakognózia - Milan Nagy, Daniel Grančai, Pavel Mučaji

Intenzívny rozvoj základných biologických, chemických a medicínskych vedných odborov v ostatných dvoch dekádach spolu s masívnym využívaním výpočtovej techniky a vedeckých databáz boli dôvodom obrovského nárastu nových poznatkov v súvisiacich farmaceutických disciplínach vrátane ...

Druh zboží: Látky

od 243,- Kč

Porovnat ceny

od 117,- Kč

Porovnat ceny

Organická chémia

Učebnica pre farmaceutické fakulty

Druh zboží: ROM

od 938,- Kč

Porovnat ceny

od 243,- Kč

Porovnat ceny

Lekárska fyziológia - Kamil Javorka a kol.

Vysokoškolská učebnica z pera popredných fyziológov prináša komplexný pohľad na funkcie ľudského tela, na ich mechanizmy, regulácie a možnosti ich vyšetrovania. Predkladané poznatky sú základom patologickej fyziológie a klinických disciplín. Učebnica je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, ...

Druh zboží: Podkladové báze na tvář

od 1126,- Kč

Porovnat ceny

Karcinóm prsníka

Etiopatogenetické aspekty

Druh zboží: ROM

od 313,- Kč

Porovnat ceny

Interná propedeutika - Ivica Lazúrová, Ivana Valočíková a kol.

V roku 1980 bola vydaná učebnica prof. Takáča Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Bola prvou rozsiahlejšou učebnicou, ktorá poskytovala študentom lekárskych fakúlt, ale aj mladým lekárom pri príprave na atestáciu informácie o príznakoch vnútorných ochorení, o fyzikálnych, ako aj ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 362,- Kč

Porovnat ceny

Klinická diagnostika alkoholizmu

Súčasnosť a perspektívy

Druh zboží: ROM

od 374,- Kč

Porovnat ceny

Obrazopis sveta - Dušan Kováč, Eva Králiková, Marián Pauer

Štefánikove fotografie z celého sveta odhaľujú pred nami novú dimenziu tohto mimoriadneho človeka. Dimenziu, ktorá sa opäť rozpína medzi Štefánikom-vedcom a Štefánikom-umelcom. Fotografický aparát používal s vášňou jemu vlastnou nielen ako vedecký nástroj, ale aj ako médium, ktoré dokáže ...

Druh zboží: Přihrádky na fotografie
Obchod: Martinus.cz

od 220,- Kč

Porovnat ceny

Medinfo 1 - Dušan Meško a kolektív

Príručka Medinfo 1 je vstupnou zostavou medicínskych a zdravotníckych informácií pre študentov vysokých škôl, vysokoškolských učiteľov na lekárskych fakultách a fakultách nelekárskych zdravotníckych študijných programov, pre vedeckých pracovníkov, doktorandov, ako aj ľudí zo zdravotníckej ...

Druh zboží: ROM
Obchod: Martinus.cz

od 123,- Kč

Porovnat ceny

Chirurgické aspekty chronickej venóznej insuficiencie dolných končatín - Július Mazuch a kol.

Chorobami venózneho systému je postihnutá približne 1/3 našej populácie. Ide o vážny medicínsky, sociálny aj ekonomický problém. Spoločným menovateľom je chronická venózna insuficiencia, ktorá má rôzne klinické formy a prejavy. Najviac však dominuje varikózna choroba dolných končatín ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty
Obchod: Martinus.cz

od 220,- Kč

Porovnat ceny

Mastocytózy - Martin Péč a kolektív

Monografia je venovaná ochoreniu charakterizovanému abnormálnym vzrastom počtu mastocytov v tkanivách. Z hľadiska bližšej charakteristiky mastocytóz autori približujú niektoré epidemiologické ukazovatele, etiopatogenézu, diagnostické metódy i najoptimálnejšie liečebné postupy pri ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty
Obchod: Martinus.cz

od 87,- Kč

Porovnat ceny

Transrektálna ultrasonografia prostaty - Ján Ľupták

Monografia komplexne spracúvajúca problematiku vyšetrenia a diagnostiky ochorení prostaty pomocou transrektálnej ultrasonografie. Zaoberá sa technikou vyšetrenia, prípravou pacienta a inštrumentária pred vyšetrením a upozorňuje na charakteristické ultrazvukové nálezy pri jednotlivých ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty
Obchod: Martinus.cz

od 91,- Kč

Porovnat ceny

Lekárska parazitológia

Z obsahu: Lekárska parazitológia - Črevné protozoárne infekcie u človeka - Extraintestinálne protozoárne nákazy tkanív a vnútorných orgánov človek - Protozoárne nákazy krvného a lymfatického systému človeka Lekárska helmintológia - Črevné nákazy u človeka spôsobené nematódami - Črevné ...

Druh zboží: ROM

od 739,- Kč

Porovnat ceny

Demencia - Lívia Vavrušová a kol.

Kniha je určená študentom, lekárom, špeciálnym pedagógom, psychológom a iným, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú alebo sa ňou (ak sú napríklad príbuzní) musia zaoberať. Vybrali sme kolektív našich najlepších odborníkov na túto problematiku a veríme, že štúdium tejto knižky obohatí Vaše ...

Druh zboží: Zařízení pro zvedání pacientů
Obchod: Martinus.cz

od 248,- Kč

Porovnat ceny

Zakáľačkové špeciality - Juraj Lauko

Už si ani neuvedomujeme, o koľko romantiky prichádza moderný človek, koľko zážitkov majú ľudia z takej zakáľačky. Autor knižky sa aspoň v náznaku usiluje priblížiť atmosféru tejto udalosti a sprístupniť zo svojej dlhoročnej praxe niekoľko desiatok receptov na prípravu najrozmanitejších ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 156,- Kč

Porovnat ceny

Koreniny pre zdravie - Mária Kleňová

Láska je korením života. Toto prirovnanie som použila na úvod z jedného veľmi pragmatického dôvodu: porovnať dôležitosť lásky v živote človeka s dôležitosťou korenín v potrave. Veď nech by sme mali jedlo pripravené podľa všetkých fyziologických, medicínskych, racionálnych a neviem akých ...

Druh zboží: Bylinky a koření

od 134,- Kč

Porovnat ceny