Osveta

Amyotrofická laterálna skleróza (978-80-8063-467-4)

Kniha Amyotrofická laterálna skleróza: Amyotrofická laterálna skleróza je progresívne neurodegeneratívne ochorenie primárne postihujúce motorické neuróny v mieche, mozgo- vom kmeni a v mozgovej kôre. Fatálny priebeh ochorenia a nedostup- nosť etiopatogenetickej liečby podnecuje mnoho ...

od 410,- Kč

Porovnat ceny

Systémové choroby spojivového tkaniva (systémové autoimunitné choroby) - Jozef Lukáč a kol.

Systémové choroby spojivového tkaniva (SCHS) - systémové autoimunitné choroby - tvoria samostatnú skupinu medzi zápalovými reumatickými chorobami. Vyznačujú sa polysymptómovým klinickým obrazom, postihnutím pohybového ústrojenstva, rôznych orgánov ľudského tela a poruchami imunitného ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 329,- Kč

Porovnat ceny

Všeobecná a anorganická chémia

Učebnica pre farmaceutické fakulty

Druh zboží: ROM

od 439,- Kč

Porovnat ceny

Farmakognózia - Milan Nagy, Daniel Grančai, Pavel Mučaji

Intenzívny rozvoj základných biologických, chemických a medicínskych vedných odborov v ostatných dvoch dekádach spolu s masívnym využívaním výpočtovej techniky a vedeckých databáz boli dôvodom obrovského nárastu nových poznatkov v súvisiacich farmaceutických disciplínach vrátane ...

Druh zboží: Látky

od 201,- Kč

Porovnat ceny

od 98,- Kč

Porovnat ceny

Organická chémia

Učebnica pre farmaceutické fakulty

Druh zboží: ROM

od 717,- Kč

Porovnat ceny

od 181,- Kč

Porovnat ceny

Lekárska fyziológia - Kamil Javorka a kol.

Vysokoškolská učebnica z pera popredných fyziológov prináša komplexný pohľad na funkcie ľudského tela, na ich mechanizmy, regulácie a možnosti ich vyšetrovania. Predkladané poznatky sú základom patologickej fyziológie a klinických disciplín. Učebnica je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, ...

Druh zboží: Podkladové báze na tvář

od 809,- Kč

Porovnat ceny

Karcinóm prsníka

Etiopatogenetické aspekty

Druh zboží: ROM

od 261,- Kč

Porovnat ceny

Interná propedeutika - Ivica Lazúrová, Ivana Valočíková a kol.

V roku 1980 bola vydaná učebnica prof. Takáča Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Bola prvou rozsiahlejšou učebnicou, ktorá poskytovala študentom lekárskych fakúlt, ale aj mladým lekárom pri príprave na atestáciu informácie o príznakoch vnútorných ochorení, o fyzikálnych, ako aj ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 302,- Kč

Porovnat ceny

Zakáľačkové špeciality - Juraj Lauko

Už si ani neuvedomujeme, o koľko romantiky prichádza moderný človek, koľko zážitkov majú ľudia z takej zakáľačky. Autor knižky sa aspoň v náznaku usiluje priblížiť atmosféru tejto udalosti a sprístupniť zo svojej dlhoročnej praxe niekoľko desiatok receptov na prípravu najrozmanitejších ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 104,- Kč

Porovnat ceny

Koreniny pre zdravie - Mária Kleňová

Láska je korením života. Toto prirovnanie som použila na úvod z jedného veľmi pragmatického dôvodu: porovnať dôležitosť lásky v živote človeka s dôležitosťou korenín v potrave. Veď nech by sme mali jedlo pripravené podľa všetkých fyziologických, medicínskych, racionálnych a neviem akých ...

Druh zboží: Bylinky a koření

od 88,- Kč

Porovnat ceny

Dorastové lekárstvo - Ľubica Jakušová a kolektív

Obdobie dospievania predstavuje veľmi špecifickú fázu života, jednoznačne odlišnú od predchádzajúceho obdobia detstva, ako aj od budúceho obdobia dospelosti. V praxi sa venuje zvýšená pozornosť najmä novorodencom a mladším deťom, kým osobité potreby adolescentov v čase ich rýchleho ...

Druh zboží: ROM

od 504,- Kč

Porovnat ceny

Klinická diagnostika alkoholizmu

Súčasnosť a perspektívy

Druh zboží: ROM

od 302,- Kč

Porovnat ceny

Pharmindex Brevíř 2007 - Psychiatrie - Anna Schneiderová

Specializovaný svazek obsahuje především obvyklou lékovou část, shrnujíci na více než 900 stranách základní informace o léčivých prípravcích dostupných na českém trhu. Stejně cenné ifnormace přináši i

Druh zboží: Zařízení pro zvedání pacientů
Obchod: Megaknihy.cz

od 260,- Kč

Porovnat ceny

Pokroky v reumatológii - Jozef Rovenský

Monografia z nadstavbového odboru reumatológia. Dielo je výsledkom odborného úsilia najmä III. Generácie slovenských reumatológov.

Druh zboží: Dětské hrací automaty
Obchod: Megaknihy.cz

od 28,- Kč

Porovnat ceny

Medinfo 1 - Dušan Meško a kolektív

Príručka Medinfo 1 je vstupnou zostavou medicínskych a zdravotníckych informácií pre študentov vysokých škôl, vysokoškolských učiteľov na lekárskych fakultách a fakultách nelekárskych zdravotníckych študijných programov, pre vedeckých pracovníkov, doktorandov, ako aj ľudí zo zdravotníckej ...

Druh zboží: ROM

od 105,- Kč

Porovnat ceny

Mastocytózy - Martin Péč a kolektív

Monografia je venovaná ochoreniu charakterizovanému abnormálnym vzrastom počtu mastocytov v tkanivách. Z hľadiska bližšej charakteristiky mastocytóz autori približujú niektoré epidemiologické ukazovatele, etiopatogenézu, diagnostické metódy i najoptimálnejšie liečebné postupy pri ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 46,- Kč

Porovnat ceny

Transrektálna ultrasonografia prostaty - Ján Ľupták

Monografia komplexne spracúvajúca problematiku vyšetrenia a diagnostiky ochorení prostaty pomocou transrektálnej ultrasonografie. Zaoberá sa technikou vyšetrenia, prípravou pacienta a inštrumentária pred vyšetrením a upozorňuje na charakteristické ultrazvukové nálezy pri jednotlivých ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 79,- Kč

Porovnat ceny

Demencia - Lívia Vavrušová a kol.

Kniha je určená študentom, lekárom, špeciálnym pedagógom, psychológom a iným, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú alebo sa ňou (ak sú napríklad príbuzní) musia zaoberať. Vybrali sme kolektív našich najlepších odborníkov na túto problematiku a veríme, že štúdium tejto knižky obohatí Vaše ...

Druh zboží: Zařízení pro zvedání pacientů

od 149,- Kč

Porovnat ceny