Osveta

Zásady transportu kriticky chorých - Pavol Török a kolektív

Novodobá medicína, najmä v oblasti diagnostiky a liečby ťažkých stavov, nemôže byť vykonávaná jediným lekárom. Stala sa tímovou. Moderné prístupy si vyžadujú kontinuálne ošetrovanie (personál sa musí striedať v službách), ale aj výrazne sa presadzujúce interdisciplinárne trendy. Vzhľadom na ...

Druh zboží: ROM

od 238,- Kč

Porovnat ceny

Klinická hematológia - Adriena Sakalová

Vyšetrenie krvného obrazu a niektorých ďalších laboratórnych ukazovateľov (sedimentácia – FW, chemické vyšetrenie moču, elektroforéza bielkovín, pečeňové, obličkové a iné biochemické testy) patria medzi klasické, štandardné metódy, ktoré spolu s klinickým vyšetrením umožňujú orientačné ...

Druh zboží: ROM

od 428,- Kč

Porovnat ceny

Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy - Yvetta Mellová, Gabriela Hešková, Desanka Výbohová, Milan Mello, Lenka Kunertová, Magdaléna Marčeková

1 Terminológia 2 Osteológia 3 Artrológia 4 Myológia 5 Tráviaci systém – systema digestorium 6 Dýchací systém – systema respiratorium 7 Kardiovaskulárny systém – systema cardiovasculare 8 Lymfatický systém – systema lymphaticum 9 Močový systém – systema urinarium 10 Mužský pohlavný systém – ...

od 262,- Kč

Porovnat ceny

Všeobecná a anorganická chémia - Juraj Krätsmár-Šmogrovič a kol.

Vysokoškolská učebnica je v prvej časti zameraná na všeobecnú chémiu, a tvorí tak teoretický základ všetkých chemických disciplín zaradených do študijných programov farmácie. V druhej časti sa venuje systematickej anorganickej chémii. Obsah učebnice je profilovaný na farmaceutickú ...

Druh zboží: ROM

od 524,- Kč

Porovnat ceny

Milan Nagy: Farmakognózia - Biogenéza prírodných látok

Enormný nárast poznatkov a potreby praxe inšpirovali autorov tejto novej vysokoškolskej učebnice k jej rozdeleniu do dvoch samostatných zväzkov.

Druh zboží: Látky

od 238,- Kč

Porovnat ceny

od 118,- Kč

Porovnat ceny

Organická chémia - Ferdinand Devínsky a kol.

Predkladaná učebnica je prvou slovenskou učebnicou organickej chémie pre farmaceutov. Vychádza z našich prednášok a viaceré pripomienky našich študentov k nim sme zohľadnili v texte. Aj preto venujeme túto uaebnicu našim študentom a absolventom pregraduálneho aj doktorandského štúdia ...

Druh zboží: ROM

od 951,- Kč

Porovnat ceny

od 238,- Kč

Porovnat ceny

Lekárska fyziológia - Kamil Javorka a kol.

Vysokoškolská učebnica z pera popredných fyziológov prináša komplexný pohľad na funkcie ľudského tela, na ich mechanizmy, regulácie a možnosti ich vyšetrovania. Predkladané poznatky sú základom patologickej fyziológie a klinických disciplín. Učebnica je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, ...

Druh zboží: Podkladové báze na tvář

od 1141,- Kč

Porovnat ceny

Klinická diagnostika alkoholizmu

Súčasnosť a perspektívy

Druh zboží: ROM

od 357,- Kč

Porovnat ceny

Medinfo 1 - Dušan Meško a kolektív

Príručka Medinfo 1 je vstupnou zostavou medicínskych a zdravotníckych informácií pre študentov vysokých škôl, vysokoškolských učiteľov na lekárskych fakultách a fakultách nelekárskych zdravotníckych študijných programov, pre vedeckých pracovníkov, doktorandov, ako aj ľudí zo zdravotníckej ...

Druh zboží: ROM
Obchod: Martinus.cz

od 123,- Kč

Porovnat ceny

Gynekologické ošetrovateľstvo - Adriana Repková a kol.

Učebnica vznikla v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity. Gynekologické ošetrovateľstvo - Adriana Repková a kol. od authora Adriana Repková a kol. a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Druh zboží: Látky
Obchod: Martinus.cz

od 116,- Kč

Porovnat ceny

Mastocytózy - Martin Péč a kolektív

Monografia je venovaná ochoreniu charakterizovanému abnormálnym vzrastom počtu mastocytov v tkanivách. Z hľadiska bližšej charakteristiky mastocytóz autori približujú niektoré epidemiologické ukazovatele, etiopatogenézu, diagnostické metódy i najoptimálnejšie liečebné postupy pri ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty
Obchod: Martinus.cz

od 87,- Kč

Porovnat ceny

Transrektálna ultrasonografia prostaty - Ján Ľupták

Monografia komplexne spracúvajúca problematiku vyšetrenia a diagnostiky ochorení prostaty pomocou transrektálnej ultrasonografie. Zaoberá sa technikou vyšetrenia, prípravou pacienta a inštrumentária pred vyšetrením a upozorňuje na charakteristické ultrazvukové nálezy pri jednotlivých ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty
Obchod: Martinus.cz

od 91,- Kč

Porovnat ceny

Demencia - Lívia Vavrušová a kol.

Kniha je určená študentom, lekárom, špeciálnym pedagógom, psychológom a iným, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú alebo sa ňou (ak sú napríklad príbuzní) musia zaoberať. Vybrali sme kolektív našich najlepších odborníkov na túto problematiku a veríme, že štúdium tejto knižky obohatí Vaše ...

Druh zboží: Zařízení pro zvedání pacientů
Obchod: Martinus.cz

od 248,- Kč

Porovnat ceny

Karcinóm prsníka - Pavol Žúbor

Prítomnosť zhubných nádorových ochorení v ľudskej populácii je pre lekársku vedu neustálou výzvou do náročného a zdĺhavého zápasu s nimi. Ich existencia nás núti oboznámiť sa s rizikovými faktormi, ktoré vznik malígneho ochorenia podporujú, a biologickými vlastnosťami ochorenia, ktoré ...

Druh zboží: ROM

od 317,- Kč

Porovnat ceny

Zakáľačkové špeciality - Juraj Lauko

Už si ani neuvedomujeme, o koľko romantiky prichádza moderný človek, koľko zážitkov majú ľudia z takej zakáľačky. Autor knižky sa aspoň v náznaku usiluje priblížiť atmosféru tejto udalosti a sprístupniť zo svojej dlhoročnej praxe niekoľko desiatok receptov na prípravu najrozmanitejších ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 162,- Kč

Porovnat ceny

Koreniny pre zdravie - Mária Kleňová

Láska je korením života. Toto prirovnanie som použila na úvod z jedného veľmi pragmatického dôvodu: porovnať dôležitosť lásky v živote človeka s dôležitosťou korenín v potrave. Veď nech by sme mali jedlo pripravené podľa všetkých fyziologických, medicínskych, racionálnych a neviem akých ...

Druh zboží: Bylinky a koření

od 139,- Kč

Porovnat ceny

Interná propedeutika - Ivica Lazúrová, Ivana Valočíková a kol.

V roku 1980 bola vydaná učebnica prof. Takáča Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Bola prvou rozsiahlejšou učebnicou, ktorá poskytovala študentom lekárskych fakúlt, ale aj mladým lekárom pri príprave na atestáciu informácie o príznakoch vnútorných ochorení, o fyzikálnych, ako aj ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 357,- Kč

Porovnat ceny

Ľubica Jakušová: Dorastové lekárstvo

Prvá knižná publikácia zostavovateľov a autorov profesora Kresáneka a docentky Furkovej Dorastové lekárstvo bola vydaná v roku 2006 ako celoštátna učebnica pregraduálneho a postgraduálneho druhu.

Druh zboží: ROM

od 608,- Kč

Porovnat ceny