Ústav evropské etnologie

Roman Doušek: Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694–1761) - Vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století

Pokud se zajímáte o život ve vesnici barokní Moravy a o naše možnosti poznání tohoto života, je tato kniha určená pro vás.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 196,- Kč

Porovnat ceny

Bitovo - Barbora Machová

Kniha na příkladu vesnice Bitovo v Makedonii poukazuje na vybrané aspekty každodenního života obyvatel sídla ve vysokohorském prostředí na Balkáně. Etnologické studie 20.

Druh zboží: Lovecké atraktanty

od 196,- Kč

Porovnat ceny

Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space

The book describes traditional folk culture in Moravia from the mid-18th century to the end of the 19th century with six thematic axes: Autochthony, External Influences, Stability, Fluidity over Time, Territorial Unity, Territorial Differentness.

Druh zboží: Lovecké atraktanty

od 294,- Kč

Porovnat ceny

Problémy vývoje a stylu lidové hudby - Dušan Holý

Publikace je fundovanou analýzou hudebních tradic rodného kraje autora.

Druh zboží: ROM

od 196,- Kč

Porovnat ceny

Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století - E. Malacka

Výběrová anotovaná bibliografie umožňuje snadnější orientaci v cenných materiálech, které české společenské časopisy druhé poloviny 19. století - Besedy lidu, Čas, Květy, Obzor, Osvěta, Světozor a Zlatá Praha - obsahují.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 196,- Kč

Porovnat ceny

Lidová výtvarná kultura - Richard Jeřábek

V souboru studií nazvaném se autor pokouší naznačit možnosti hledání odlišných cest při studiu rozmanitých otázek o obsahu a rozsahu národopisného i mezioborového bádání všech relevantních kategorií výtvarného umění.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 196,- Kč

Porovnat ceny

Od národopisu k evropské etnologii - Miroslav Válka, kolektiv autorů

Publikace se snaží dějinný vývoj etnologického pracoviště na brněnské univerzitě prezentovat na pozadí obecného vývoj filozofické fakulty a Masarykovy univerzity.

Druh zboží: Lovecké atraktanty

od 196,- Kč

Porovnat ceny

Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury - Alena Křížová, kolektiv

Ikonografické doklady tvoří integrální součást pramenné základny řady společenskovědních oborů.

Druh zboží: Lovecké atraktanty

od 196,- Kč

Porovnat ceny

Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie - Daniel Drápala, kol.

Kolektivní monografie Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie.

Druh zboží: Lovecké atraktanty

od 196,- Kč

Porovnat ceny

Archaické jevy tradiční kultury na Moravě - Alena Křížová, kolektiv

Publikace se zaměřuje na archaické jevy lidové kultury na Moravě, jejichž počátky lze odhalit už ve středověku.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 196,- Kč

Porovnat ceny

Lidové tradice jako součást kulturního dědictví - Martina Pavlicová, Miroslav Válka, Alena Křížová

Integrální součástí kulturního dědictví středoevropských národů se staly jevy tradiční lidové kultury. Na Národopisné výstavě českoslovanské (1895) byly položeny základy jevu označeného jako folklorismus.

Druh zboží: Dětské hrací automaty
Obchod: Kosmas.cz

od 240,- Kč

Porovnat ceny

Daniel Drápala: Portáši - Historie a tradice

Kniha přibližuje činnost a odkaz sboru zemských portášů působícího na východní Moravě a ve Slezsku v letech 1638–1830.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 268,- Kč

Porovnat ceny

Lidová hudba - Klára Císaríková, Dušan Holý

Výběrová bibliografie podává přehled nejzásadnějších publikací a odborných příspěvků o lidové hudbě.

Obchod: BookTook.cz

od 53,- Kč

Porovnat ceny