Ústav evropské etnologie

Roman Doušek: Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694–1761) - Vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století

Pokud se zajímáte o život ve vesnici barokní Moravy a o naše možnosti poznání tohoto života, je tato kniha určená pro vás.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 196,- Kč

Porovnat ceny

Bitovo - Barbora Machová

Kniha na příkladu vesnice Bitovo v Makedonii poukazuje na vybrané aspekty každodenního života obyvatel sídla ve vysokohorském prostředí na Balkáně. Etnologické studie 20.

Druh zboží: Lovecké atraktanty

od 196,- Kč

Porovnat ceny

Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space

The book describes traditional folk culture in Moravia from the mid-18th century to the end of the 19th century with six thematic axes: Autochthony, External Influences, Stability, Fluidity over Time, Territorial Unity, Territorial Differentness.

Druh zboží: Lovecké atraktanty

od 294,- Kč

Porovnat ceny

Problémy vývoje a stylu lidové hudby - Dušan Holý

Publikace je fundovanou analýzou hudebních tradic rodného kraje autora.

Druh zboží: ROM

od 196,- Kč

Porovnat ceny

Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století - E. Malacka

Výběrová anotovaná bibliografie umožňuje snadnější orientaci v cenných materiálech, které české společenské časopisy druhé poloviny 19. století - Besedy lidu, Čas, Květy, Obzor, Osvěta, Světozor a Zlatá Praha - obsahují.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 213,- Kč

Porovnat ceny

Lidová výtvarná kultura - Richard Jeřábek

V souboru studií nazvaném se autor pokouší naznačit možnosti hledání odlišných cest při studiu rozmanitých otázek o obsahu a rozsahu národopisného i mezioborového bádání všech relevantních kategorií výtvarného umění.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 196,- Kč

Porovnat ceny

Od národopisu k evropské etnologii - Miroslav Válka, kolektiv autorů

Publikace se snaží dějinný vývoj etnologického pracoviště na brněnské univerzitě prezentovat na pozadí obecného vývoj filozofické fakulty a Masarykovy univerzity.

Druh zboží: Lovecké atraktanty

od 196,- Kč

Porovnat ceny

Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury - Alena Křížová, kolektiv

Ikonografické doklady tvoří integrální součást pramenné základny řady společenskovědních oborů.

Druh zboží: Lovecké atraktanty

od 196,- Kč

Porovnat ceny

Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie - Daniel Drápala, kol.

Kolektivní monografie Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie.

Druh zboží: Lovecké atraktanty

od 196,- Kč

Porovnat ceny

Daniel Drápala: Portáši - Historie a tradice

Kniha přibližuje činnost a odkaz sboru zemských portášů působícího na východní Moravě a ve Slezsku v letech 1638–1830.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 254,- Kč

Porovnat ceny

Lidová hudba

Výběrová bibliografie podává přehled nejzásadnějších publikací a odborných příspěvků o lidové hudbě.

Obchod: BookTook.cz

od 55,- Kč

Porovnat ceny

Archaické jevy tradiční kultury na Moravě - Alena kolektiv autorů

Publikace se zaměřuje na archaické jevy lidové kultury na Moravě, jejichž počátky lze odhalit už ve středověku. Ve stavitelství byla zachována starobylá dispozice domu a použití primitivních stavebních technologií, pro výrobu předmětů každodenní potřeby se využívaly přírodní suroviny, v ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 213,- Kč

Porovnat ceny