Ústav práva a právní vědy

Lisse Luděk: Euronovela zákona o rozhodčím řízení s judikaturou

Komentář k novele zákona o rozhodčím řízení je publikace komentující znění zákona o rozhodčím řízení po jeho zásadní novele, účinné od 1.4. 2012.

Druh zboží: ROM

od 144,- Kč

Porovnat ceny

Firemní kultura a identita - Jan Urban - 15x23

Firemní kultura a identita jsou termín, které jsou nezřídka ze strany vrcholového managementu firem nesprávně interpretovány. Platí přesvědčení, že firemní kulturu lze začít tvořit, budovat a rozvíjet teprve poté, co bude firma na relevantním trhu, na který vstupuje, etablovaná a až bude ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 144,- Kč

Porovnat ceny

Strategický marketing - Tomáš Barčík

Strategický marketing se jako disciplína v posledních letech zabydlel i v České republice, kde jsme vývoj v oblasti marketingových aktivit po druhé světové válce nezažili.

Druh zboží: Náhradní díly pro mobilní telefony

od 155,- Kč

Porovnat ceny

Pracovní právo v kostce - Ladislav Jouza

Zákoník práce je základním pracovněprávním předpisem. Jeho poslání v posledním období významně ovlivnilo několik základních právních předpisů.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 70,- Kč

Porovnat ceny

Základy pracovního práva s příklady a vzory - Marilla Kokešová

Publikace střízlivě a formálně precizně segmentuje jednotlivé základní úseky pracovněprávní oblasti do logicky uzavřeného kompozičního celku, a současně umožňuje čtenáři se výborně orientovat v jednotlivých kapitolách.

Druh zboží: ROM

od 220,- Kč

Porovnat ceny

Daňová optimalizace - Ludmila Klimešová

Publikace dopodrobna analyzuje nejen legální možnosti daňové optimalizace v tuzemském kontextu, tedy v právním řádu České republiky, které detailně rozebírá, ale věnuje široký prostor i aspektu daňové optimalizace v mezinárodních souvislostech.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 279,- Kč

Porovnat ceny

Mediace - Magda Janotová

Publikace s výstižným a jednoduchým názvem Mediace od zkušené lektorky doktorky Janotové reprezentuje další z monografií vydávaných Ústavem práva a právní vědy, o.p.s.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 144,- Kč

Porovnat ceny

Time management - Jan Brodský

Publikace s příznačným názvem Time management je v dnešní uspěchané době dílem, které si jaksi automaticky zaslouží pozornost široké čtenářské obce, nejen z řad studentů profesních vzdělávacích programů.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 144,- Kč

Porovnat ceny

Holistická marketingová koncepce - Tomáš Barčík

Publikace Holistická marketingová koncepce si klade za cíl přinést ucelenější pohled na holistickou marketingovou koncepci, která se v současnosti zdá být nejmodernější podnikatelskou koncepcí a jedinou možnou cestou vpřed.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 144,- Kč

Porovnat ceny

Případové studie z managementu lidských zdrojů - Jan Urban

Publikace od jednoho z nejrespektovanějších autorů v oblasti českého manažerského učení, univerzitního pedagoga a lektora Univerzity Karlovy, Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE doc. Jana Urbana.

Druh zboží: ROM

od 148,- Kč

Porovnat ceny

Soudničky - Ladislav Jouza

Soudnička je zpravidla popisována jakožto krátký literární útvar typu fejetonu či povídky humoristického či satirického zabarvení nebo povahy, vycházející povětšinou ze skutečné události nebo z praktického života...

Druh zboží: ROM

od 93,- Kč

Porovnat ceny

Business etiketa nejen pro manažery - Jan Brodský

Tato brožura má za cíl představit čtenáři základní pravidla etikety a společenského protokolu, při jejichž dodržování bude vyloučena možnost neuspět z důvodu nedodržení společenské role nebo narušení vztahů z důvodu nezdvořilosti.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 70,- Kč

Porovnat ceny

Psychologické aspekty vedení a řízení lidí - Musil Jiří V.

Kniha Psychologické aspekty vedení lidí je zaměřena na dynamiku lidského chování v psychologickém kontextu, na zvládnutí konfliktní ch situací a problematiku stresu i syndromu vyhoření. Vymezuje chování zejména v pracovním prostředí, snaží se definovat efektivní způsoby duševní hygieny a ...

Druh zboží: ROM

od 150,- Kč

Porovnat ceny

Leadership v organizaci (978-80-905247-5-0)

Kniha Leadership v organizaci: Kniha Leadership v organizaci, věnovaná tématice leadershipu, vychází ze soudobých poznatků globálního pojetí vedení a řízení lidského kapitálu jako nejcennější konkurenční výhody, kterou může společnost, firma nebo podnik disponovat. Chce zpřístupnit ...

Druh zboží: ROM

od 149,- Kč

Porovnat ceny

Nejvyšší soud USA (978-80-905247-6-7)

Kniha Nejvyšší soud USA: Autoři Jan Kust a Roman Joch si postavili laťku hodně vysoko, protože pojednání o nejvyšší justiční instanci kolébky konzervativněliberální demokracie je tématem, které v českém literárním prostředí traktováno dosud nebylo. Na své si tak přijdou nejen milovníci ...

Druh zboží: ROM

od 277,- Kč

Porovnat ceny

Management lidských zdrojů (978-80-905247-4-3)

Kniha Management lidských zdrojů: Kniha Management lidských zdrojů určené pro kurzy MBA se zaměřuje na nejdůležitější předpoklady úspěšného řízení lidí. Shrnuje hlavní principy, o které se toto řízení opírá, a věnuje se zásadám vykonávání všech hlavních manažerských funkcí, které jsou s ...

od 149,- Kč

Porovnat ceny

Zákon o obchodních korporacích

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je jedním ze dvou základních právních předpisů, které v oblasti českého podnikatelského prostředí realizovaného prostřednictvím obchodních společností přináší významné změny. Publikace s názvem Zákon o obchodních korporacích obsahuje text ...

Druh zboží: ROM

od 65,- Kč

Porovnat ceny

Hledání přirozeného práva - Milan Sláma

Hledání přirozeného práva je publikace, která je v českém právním a filozofickém prostředí naprosto unikátní. Práce je exkursem do neprobádaných oblastí práva, umí se ale pozitivně vymezit i vůči mainstreamovým trendům v „moderním“ myšlení, které se cyklí v politické korektnosti a ...

Druh zboží: ROM

od 277,- Kč

Porovnat ceny

Psychologie - Řízení a vedení - Jan Urban

Řízení a vedení zaměstanců se z velké části opírá o poznatky z psychologie, tedy vědy o lidském chvání. Tyto poznatky jsou důležité k pochopení osobních předpokladů jednotlivých pracovníků podmiňujících jejich výkon a chování na pracovišti, i pro porozumění vnějším okolnostem, které jejich ...

Druh zboží: ROM

od 144,- Kč

Porovnat ceny