Ústav pro studium totalitních režimů

Oficiální stránky Ústav pro studium totalitních režimů:

http://www.ustrcr.cz/

Ozvěny Gulagu / Echo Gulaga - Povídky a vzpomínky / Rasskazy i vospominanija - neuveden

Dvojjazyčné česko-ruské vydání povídek a vzpomínkových textů bývalých ruských vězňů, jež přibližují život v sovětských koncentračních a pracovních táborech známých pod zkratkou GULAG. Soubor doplňuje výběr z memoárů českého vězně Jana Bačkovského, které dokazují, že v těchto lágrech byli ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 113,- Kč

Porovnat ceny

Sborník Archivu bezpečnostních složek 6/2008 - kol.

Autoři sborníku se zabývají především dobou komunistického režimu, ale sborník pokrývá i období protektorátu.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 139,- Kč

Porovnat ceny

Mnichov 1938 a česká společnost - kol.

Sborník přináší sedm příspěvků předních českých a německých historiků na téma Mnichov 1938 – Roberta Kvačka, Václava Kurala, Hanse Henninga Hahna, Evy Hahnové, Miloše Trapla, Ladislava Kudrny a Zdeňka Hazdry.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 71,- Kč

Porovnat ceny

Securitas Imperii 17 (2/2010)

Další číslo odborného časopisu Ústavu pro studium totalitních režimů přináší pět studií s nejrůznější tematikou.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 67,- Kč

Porovnat ceny

Securitas Imperii 21 (02/2012)

Jedenadvacáté číslo časopisu Securitas Imperii je částečně zaměřeno na slovenskou problematiku.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 63,- Kč

Porovnat ceny

Dvakrát otrokem - Jaroslav Rokoský

Komentované vzpomínky právníka a prvorepublikového poslance za agrární stranu Oldřicha Suchého nabízejí osobitý pohled na politické a společenské zrání mladého, meziválečného Československa, těžké období druhé republiky, nacistické okupace a 50.léta.

Druh zboží: ROM

od 254,- Kč

Porovnat ceny

Neukáznění a neangažovaní - Václav Kaška

Vnitrostranická disciplína byla v komunistických stranách pojímána jako jeden z klíčových prostředků k získání a udržení moci. Proto se tato kniha soustředí na snahy efektivně regulovat chování a jednání členů KSČ.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 176,- Kč

Porovnat ceny

od 132,- Kč

Porovnat ceny

Vysokoškoláci o totalitě 2011

Dne 20. října 2011 se v Ústavu pro studium totalitních režimů konal druhý ročník studentské vědecké soutěže Vysokoškoláci o totalitě. Studenti historie a příbuzných oborů z různých vysokoškolských pracovišť v ní předložili výsledky své badatelské práce.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 101,- Kč

Porovnat ceny

Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro - kolektiv

Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro přináší na dvacet referátů jejích účastníků. Příspěvky jsou tematicky rozdělené do několika kapitol, a to Pražské jaro viděné z evropského pohledu, reakce bezpečnostního aparátu sovětských satelitů na něj, dále ...

od 111,- Kč

Porovnat ceny

Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě

Sborník mapuje situaci v Československu a v dalších komunisty ovládaných zemích, hnutí odporu, které se v nich zformovalo, či osudy odbojových skupin a jednotlivců z jejich řad.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 185,- Kč

Porovnat ceny

Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli (v československých podmínkách) - Prokop Tomek

Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli (Sistema objediněnnovo učeta dannych o protivnike – SOUD, českou zkratkou SSEP) byl ojedinělým projektem přísně tajné databáze nepřátel SSSR a jeho satelitů. ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 86,- Kč

Porovnat ceny

Solitér

Publikace se zaměřuje především na problematiku protikomunistického odboje, moderní dějiny a historii slavistického bádání v meziválečném Československu.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 65,- Kč

Porovnat ceny

Ryszard Siwiec 1909–1968 - Petr Blažek

Česko-anglická publikace přináší všechna zásadní dostupná svědectví o Ryszardu Siwcovi, devětapadesátiletém polském občanovi, který se 8. září 1968 na varšavském stadionu zapálil na protest proti srpnové okupaci Československa.

Druh zboží: ROM

od 343,- Kč

Porovnat ceny

Praha objektivem tajné policie - kol.

Kniha Praha objektivem tajné policie přináší více než 200 stran unikátních, dosud nepublikovaných fotografií ze sledování prováděných komunistickou Státní bezpečností.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 276,- Kč

Porovnat ceny

Zločiny komunistických režimů - kol.

Sborník textů ze stejnojmenné mezinárodní konference přináší více než 40 příspěvků historiků a právních expertů z celého světa.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 240,- Kč

Porovnat ceny

Stanislav Budín - Martin Groman

Životopisná studie o novináři Stanislavu Budínovi Komunista bez legitimace připomíná pohnuté osudy tohoto emigranta, komunisty i chartisty.

Druh zboží: ROM

od 269,- Kč

Porovnat ceny

Jeden ze zapomenutých mužů - Ladislav Kudrna

Kniha přináší zcela nový pohled na události našich novodobých dějin, které se bezprostředně týkaly československých letců, bývalých příslušníků RAF.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 280,- Kč

Porovnat ceny

Rozkulačeno! - kol.

Česko-anglický katalog k výstavě Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu, kterou ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem a dalšími institucemi připravil Ústav pro studium totalitních režimů, zachycuje vývoj selského stavu na českém území

Druh zboží: Sluchátka a náhlavní soupravy

od 228,- Kč

Porovnat ceny

Církev za totality - lidé a místa

Oba totalitní režimy 20. století, nacistický i komunistický, přinesly církvím a jejich zástupcům i věřícím v Československu tvrdé pronásledování. Byli odsuzováni k trestům vězení i smrti, k vysilující a zdraví ohrožující dřině v pracovních táborech

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 265,- Kč

Porovnat ceny