Ústav pro studium totalitních režimů

Oficiální stránky Ústav pro studium totalitních režimů:

http://www.ustrcr.cz/

Securitas Imperii 17 (2/2010)

Další číslo odborného časopisu Ústavu pro studium totalitních režimů přináší pět studií s nejrůznější tematikou.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 65,- Kč

Porovnat ceny

Securitas Imperii 21 (02/2012)

Jedenadvacáté číslo časopisu Securitas Imperii je částečně zaměřeno na slovenskou problematiku.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 65,- Kč

Porovnat ceny

Dvakrát otrokem - Jaroslav Rokoský

Komentované vzpomínky právníka a prvorepublikového poslance za agrární stranu Oldřicha Suchého nabízejí osobitý pohled na politické a společenské zrání mladého, meziválečného Československa, těžké období druhé republiky, nacistické okupace a 50.léta.

Druh zboží: ROM

od 258,- Kč

Porovnat ceny

Neukáznění a neangažovaní - Václav Kaška

Vnitrostranická disciplína byla v komunistických stranách pojímána jako jeden z klíčových prostředků k získání a udržení moci. Proto se tato kniha soustředí na snahy efektivně regulovat chování a jednání členů KSČ.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 182,- Kč

Porovnat ceny

Sborník Archivu bezpečnostních složek 6/2008 - kol.

Autoři sborníku se zabývají především dobou komunistického režimu, ale sborník pokrývá i období protektorátu.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 142,- Kč

Porovnat ceny

Vysokoškoláci o totalitě 2011

Dne 20. října 2011 se v Ústavu pro studium totalitních režimů konal druhý ročník studentské vědecké soutěže Vysokoškoláci o totalitě. Studenti historie a příbuzných oborů z různých vysokoškolských pracovišť v ní předložili výsledky své badatelské práce.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 102,- Kč

Porovnat ceny

Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě

Sborník Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě obsahuje studie devětadvaceti účastníků stejnojmenné mezinárodní konference pořádané ve dnech 15.-16. dubna 2009 v Praze.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 189,- Kč

Porovnat ceny

Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli (v československých podmínkách) - Prokop Tomek

Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli (Sistema objediněnnovo učeta dannych o protivnike – SOUD, českou zkratkou SSEP) byl ojedinělým projektem přísně tajné databáze nepřátel SSSR a jeho satelitů. ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 87,- Kč

Porovnat ceny

Solitér - Pocta historikovi Václavu Veberovi

V srpnu 2011 oslavil bývalý vedoucí Skupiny protikomunistického odporu a odboje Ústavu pro studium totalitních režimů doc. Václav Veber osmdesáté narozeniny.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 65,- Kč

Porovnat ceny

Stanislav Budín - Martin Groman

Životopisná studie o novináři Stanislavu Budínovi Komunista bez legitimace připomíná pohnuté osudy tohoto emigranta, komunisty i chartisty.

Druh zboží: ROM

od 276,- Kč

Porovnat ceny

Diktatura versus naděje - kol.

Publikace Diktatura versus naděje, připravená předními odborníky, mapuje pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1989 ve všech aspektech a historických souvislostech.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 171,- Kč

Porovnat ceny

Jeden ze zapomenutých mužů - Ladislav Kudrna

Kniha přináší zcela nový pohled na události našich novodobých dějin, které se bezprostředně týkaly československých letců, bývalých příslušníků RAF.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 254,- Kč

Porovnat ceny

Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945 - Martin Jindra

Monografie o České pravoslavné církvi se věnuje doposud málo probádanému období let 1938–1945.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 167,- Kč

Porovnat ceny

Rozkulačeno! - kol.

Česko-anglický katalog k výstavě Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu, kterou ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem a dalšími institucemi připravil Ústav pro studium totalitních režimů, zachycuje vývoj selského stavu na českém území

Druh zboží: Sluchátka a náhlavní soupravy

od 232,- Kč

Porovnat ceny

Oběti okupace - Milan Bárta, Lukáš Cvrček, Patrik Košický, Vítězslav Sommer

Publikace „Oběti okupace“ přináší dosud nepublikovaná fakta o okolnostech úmrtí československých občanů způsobených příslušníky vojsk Varšavské smlouvy na území Československa od 21. srpna do konce roku 1968.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 211,- Kč

Porovnat ceny

Demagog ve službách strany - Jana Pávová

Kniha představuje životní dráhu a politickou kariéru muže, svého času ministra informací a kultury, který své rétorické schopnosti a touhu být viděn ve středu dění zapojil do služeb Komunistické strany Československa. Seznámíme se s Kopeckého osobností, která zásadní měrou profilovala ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty
Obchod: Martinus.cz

od 266,- Kč

Porovnat ceny

Petr Blažek: Ryszard Siwiec 1909–1968

Česko-anglická publikace, vydaná společně českým Ústavem pro studium totalitních režimů a polským Ústavem národní paměti, přináší všechna zásadní dostupná svědectví o Ryszardu Siwcovi, devětapadesátiletém polském občanovi, který se 8.

Druh zboží: ROM

od 356,- Kč

Porovnat ceny

kol.: Zločiny komunistických režimů - Sborník z mezinárodní konference. Pohled historiků a právních expertů.

Sborník textů ze stejnojmenné mezinárodní konference přináší více než 40 příspěvků historiků a právních expertů z celého světa.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 247,- Kč

Porovnat ceny

Markéta Doležalová: Církev za totality - lidé a místa - K 100. výročí narození opata Heřmana Josefa Tyla

Oba totalitní režimy 20. století, nacistický i komunistický, přinesly církvím a jejich zástupcům i věřícím v Československu tvrdé pronásledování.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 272,- Kč

Porovnat ceny

Mnichov 1938 a česká společnost - kol.

Sborník přináší sedm příspěvků předních českých a německých historiků na téma Mnichov 1938 – Roberta Kvačka, Václava Kurala, Hanse Henninga Hahna, Evy Hahnové, Miloše Trapla, Ladislava Kudrny a Zdeňka Hazdry.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 72,- Kč

Porovnat ceny