Vyšehrad

Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury - Věra Frolcová, Eva Večerková

Kniha líčí kulturní tradice spojené s oslavou Vánoc národů evropského Západu a Východu. Mnohé se dochovaly do současnosti a mají křesťanské i mimokřesťanské kořeny.

Druh zboží: Šle

od 279,- Kč

Porovnat ceny

Liturgický slovník, Rupert Berger

Přes 700 hesel informuje o zdrojích i historickém vývoji křesťanské bohoslužby

od 169,- Kč

Porovnat ceny

Sláma Petr: Tanu Rabanan Antologie Rabínské Literatury

Reprezentativní výbor z Mišny, Tosefty, midrašů, jeruzalémského a babylonského Talmudu s úvody k jejich dobovému pozadí a myšlenkovému svérázu. U nás dosud nejrozsáhlejší soubor památek hebrejské a aramejsky psané knihovny rabínského židovství od 2.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 139,- Kč

Porovnat ceny

Talmud a midraš, Günter Stemberger

2., rozšířené vydání díla světově respektovaného znalce judaistiky. Úvod do rabínské literatury Aktuální a úplný přehled rabínské literatury i bibliograře tohoto oboru s dobovými souvislostmi rabínského židovství a s rabínským písemnictvím.

Druh zboží: Testování infekcí močových cest

od 169,- Kč

Porovnat ceny

Drsná země

Annie Proulx Vyšehrad 2010, edice Světová próza Kniha, čeština, 384 stran Další úspěšný román světové autorky Annie Proulx, nositelky Pulitzerovy ceny, jejž literární hlas nelze přeslechnout.

Druh zboží: Dětské hrací automaty
Obchod: Knihkupectví Čáslav

od 334,- Kč

Porovnat ceny

Hovory nejen o hudbě - Přemysl Rut, Jiří Pavlica

Knižní rozhovor s houslistou a hudebním skladatelem, uměleckým vedoucím souboru Hradišťan, jehož tvorba opisuje oblouk od písňových forem až po oratorní díla.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 188,- Kč

Porovnat ceny

Petr Vok z Rožmberka, Jaroslav Pánek

Nové, doplněné vydání životopisu posledního Rožmberka českého historika Jaroslava Pánka Svazek č.13

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 257,- Kč

Porovnat ceny

Židovské obřady a symboly, Simon Philip de Vries

Přehledný výklad o náboženském i všedním životě Židů

od 219,- Kč

Porovnat ceny

Preussler Otfried: Útěk Do Egypta Přes Království České

Císař František Josef byl králem Herodem telegraficky požádán o pomoc při stíhání podezřelých osob, a tak pronásleduje velitel četnické stanice Hawlitschek společně s panem čertem Pospíšilem (v podobě řeznického & uzenářského psa Tyrase) svatou rodin

Druh zboží: Šle

od 219,- Kč

Porovnat ceny

Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, Karel Jech

Významný příspěvek k zachování historické paměti národa

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 218,- Kč

Porovnat ceny

Tremayne Peter: Modlitba Za Zatracence - Případ Sestry Fidelmy

Píše se rok 668. Do Cashelu, hlavního města keltského království Mumanu, se sjíždějí vznešení hosté. Důvodem je chystaná svatba Fidelmy, sestry královy, s Eadulfem, s nímž již rok a den žije podle starého irského zvyku v „manželství na zkoušku“.

Druh zboží: ROM

od 194,- Kč

Porovnat ceny

Ztracený relikviář - Peter Tremayne

Příběh z Irska v 7. století je určen všem, kteří si oblíbili historické detektivky se sestrou Fidlemou a bratrem Eadulfem. Autor opět nezapomíná na historické souvislosti z dějin Keltů.

od 208,- Kč

Porovnat ceny

Zrod Českého státu 568-1055 - Charvát Petr

Jak probíhal příchod Slovanů do českých zemí a jaké byly jejich vztahy k domorodému obyvatelstvu? Kdo jsou „Bohemi“ západních pramenů? Jak došlo k utvoření přemyslovské dynastické pověsti? Proč nikdo nikdy nezpochybnil přemyslovský primát? Vyvážely se české granáty už v 7. století? Odkud ...

Druh zboží: ROM

od 197,- Kč

Porovnat ceny

Vratislav II. (I.) První český král - Vratislav Vaníček

Kniha ukáže, že Vratislav II. patří do galerie vládců evropského typu a seznámí se se specifiky této doby.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 184,- Kč

Porovnat ceny

Freud a budoucnost náboženství - Hans Küng

Diskuse mezi psychiatrií, psychoterapií, teologií a náboženstvím.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 184,- Kč

Porovnat ceny

Horké krize studené války - Vladimír Nálevka

Publikace Horké krize studené války je věnována časovým úsekům mezinárodních vztahů, kdy svět stanul na prahu globálního ozbrojeného konfliktu. První berlínská krize, suezská krize, korejská válka a karibská krize.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 74,- Kč

Porovnat ceny

Úvod do judaistiky, Günter Stemberger

Přístupné a fundované uvedení do studia široce pojaté disciplíny judaistiky

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 75,- Kč

Porovnat ceny

Vrána Karel: Svoboda K Pravdě

Průřez dílem jedné z nejvýznamnějších exilových osobností české kultury 20. století. Tato kniha šíří svého záběru doplňuje a překonává předchozí vránovský výbor z roku 1995 (vydaný v edici Sofia) Experiment křesťanství.

Druh zboží: ROM

od 69,- Kč

Porovnat ceny

Lidové pašijové divadlo v českých zemích - Vojtěch Ron

Výbor ze studií Vojtěcha Rona se zaměřuje na centrální pole jeho zájmu, lidové pašijové hry v Českých zemích. Některé ze studií zasazují tento fenomén lidové kultury do širšího historického i geografického kontextu.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 34,- Kč

Porovnat ceny

Venkov pod kolektivizační knutou - Jiří Urban

Autor zpracovává téma násilné kolektivizace zemědělství v obci Svatojanský Újezd. Předkládá obraz přeměny základních vztahů na vesnici a přerodu v myšlení od hospodářů k družstevníkům.

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 177,- Kč

Porovnat ceny