Vývoj právní úpravy lesů - Cempírek Martin

Vývoj právní úpravy lesů - Cempírek Martin

Autor, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se snaží přiblížit historický vývoj lesnické legislativy na našem území. Autor věří, že lze nalézt inspiraci v historických právních předpisech pro současnost. Publikace si, mimo jiné, klade za cíl popularizovat ...

Cena: od 152,- Kč, Hlídat cenu

Výrobce: Key Publishing

EAN: 9788074181870

Autor, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se

snaží přiblížit historický vývoj lesnické legislativy na našem

území. Autor věří, že lze nalézt inspiraci v historických právních

předpisech pro současnost. Publikace si, mimo jiné, klade za cíl

popularizovat historickou lesnickou legislativu. V historii se

lesnická legislativa vyznačovala vysokou odborností odpovídající

poznání dané doby a můžeme v ní také vysledovat kontinuitu mezi

jednotlivými právními předpisy. V publikaci jsou popsány historické

právní instituty, přičemž s některými se dnes můžeme překvapivě

setkat i v novém občanském zákoníku. K těmto pojmům patří především

služebnosti, vykupitelnost služebností a právo pastvy. Publikace

dále poukazuje na vývoj některých základních principů lesnického

hospodaření, které byly zakotveny v dřívějších právních předpisech,

k nimž patří především princip udržitelnosti a zachování lesa.

Zajímavostí je, že princip trvalé udržitelnosti byl poprvé použit v

lesnictví. Až mnohem později byl tento princip doceněn a promítnut

do jiných oblastí práva, např. práva životního prostředí. Z výše

uvedeného vyplývá význam a aktuálnost historického poznání pro

současné právo. Publikace se snaží popularizovat „lesní právo“ a

poukázat na skutečnost, že tvorba těchto předpisů byla svěřena

nejkvalifikovanějším teoretikům a odborníkům z lesnické praxe. Tím

byla docílena vysoká kvalita právních předpisů v historických

obdobích. S historickou legislativou musíme pracovat velmi opatrně.

Právní pojmy vznikaly v určité době a je třeba správně pochopit

jejich význam a zasazení do dané doby. Nelze tyto pojmy přebírat

mechanicky bez znalosti historického výkladu a přenášet je do

současných zákonů. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby k tvorbě

současných zákonů byli přizváni i právní historici, zabývající se

danou oblastí práva a mohli tak vyloučit případná pochybení

zákonodárce a tím zabránit nedorozuměním a sporům v praktickém

životě.

Vývoj právní úpravy lesů - Cempírek MartinVývoj právní úpravy lesů - Cempírek MartinVývoj právní úpravy lesů - Cempírek Martin

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Hlídání ceny

Můžeme vás informovat o každém poklesu ceny nebo až v momentě, kdy cena klesne pod vámi zadanou úroveň. Zasílání zpráv můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím odkazu, který je součástí každého informačního emailu.

Hlídané zboží:

Vývoj právní úpravy lesů - Cempírek Martin

Aktuální cena:

152,- Kč

  • Upozornit na každé snížení ceny
  • Každodenní informace o ceně
  • Upozornit až cena klesne pod