Významné geologické lokality Moravy a Slezska - Jindřich Štelcl, Václav Vávra

Významné geologické lokality Moravy a Slezska - Jindřich Štelcl, Václav Vávra

Kniha přibližuje detailnější geologickou stavbu východní části České republiky, tvořené dvěma geologicky odlišnými jednotkami – Českým masivem a Západními Karpaty. Pojednání o celkem 71 lokalitách je rozděleno do pěti kapitol, strukturovaných podle éry jejich vzniku: proterozoikum, ...

Cena: od 189,- Kč, Hlídat cenu

Výrobce: Masarykova univerzita Brno

EAN: 9788021067158

Kniha přibližuje detailnější geologickou stavbu východní části

České republiky, tvořené dvěma geologicky odlišnými jednotkami –

Českým masivem a Západními Karpaty.

Pojednání o celkem 71 lokalitách je rozděleno do pěti kapitol,

strukturovaných podle éry jejich vzniku: proterozoikum, starší

paleozoikum, mladší paleozoikum, mezozoikum a kenozoikum. U každé

lokality je popsána geologická stavba jejího okolí, významné

geologické jevy, přítomné horniny, minerály nebo fosilie.

Textové informace doplňuje velké množství názorných barevných

fotografií a map, připojena je i anotace v angličtině. Všechny

lokality vřazené do publikace jsou snadno a bez omezení přístupné,

pouze na některých je třeba zachovávat pravidla spojená s jejich

zákonnou ochranou. Geologický průvodce v pěti kapitolách přibližuje

více než 70 zajímavých lokalit z hlediska jejich geologické stavby,

zastoupených hornin, minerálů či fosilií.

The book describes in detail the geological structure of the

eastern part of the Czech Republic, consisting of two geologically

distinct units – the Bohemian Massif and Western Carpathians.

Articles on 71 localities are sorted into five chapters and

arranged depending on the era of their formation: Proterozoic,

early Palaeozoic, late Palaeozoic, Mesozoic and Cenozoic. For each

one of the localities there is the description of the geological

structure of the area, significant geological phenomena and rocks

as well as minerals or fossils of the area. The text information is

accompanied with colour photos and maps and short summary in

English. All localities enlisted in the book are easily accessible

without restriction, only in few cases there are rules relating to

their legal protection

Významné geologické lokality Moravy a Slezska - Jindřich Štelcl, Václav VávraVýznamné geologické lokality Moravy a Slezska - Jindřich Štelcl, Václav VávraVýznamné geologické lokality Moravy a Slezska - Jindřich Štelcl, Václav VávraVýznamné geologické lokality Moravy a Slezska - Jindřich Štelcl, Václav VávraVýznamné geologické lokality Moravy a Slezska - Jindřich Štelcl, Václav VávraVýznamné geologické lokality Moravy a Slezska - Jindřich Štelcl, Václav Vávra

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Hlídání ceny

Můžeme vás informovat o každém poklesu ceny nebo až v momentě, kdy cena klesne pod vámi zadanou úroveň. Zasílání zpráv můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím odkazu, který je součástí každého informačního emailu.

Hlídané zboží:

Významné geologické lokality Moravy a Slezska - Jindřich Štelcl, Václav Vávra

Aktuální cena:

189,- Kč

  • Upozornit na každé snížení ceny
  • Každodenní informace o ceně
  • Upozornit až cena klesne pod